Akce školy

Malá digitální univerzita

Ve spolupráci s lektorkou MDU jsme si užili projektový den zaměřený na rozvoj informatického a logického myšlení s názvem „Logické hry“. Vše probíhalo formou hry, prožitkem, pomocí pohybu a netradičním způsobem. Žáci se naučili pracovat se čtvercovou sítí, vyzkoušeli si…

více

Školička

Každým rokem probíhá v naší škole projekt Školička, jehož cílem je příprava předškolních dětí na povinnou školní docházku. Právě tento týden se uskutečnilo setkání s předškoláky na  téma „Barevné počítání“. Příjemné chvilky ve škole děti prožívaly formou her s barvami a…

více

Vánoční chvilky

Předvánoční čas jsme si společně užili při skupinovém vánočním kvízu, kde jsme si ověřili soutěživou formou znalost našich vánočních tradic a zvyků, rozpoznávali koledy, vnímali různorodost Vánoc v jiných zemích i znalost vánočních pohádek. Zhlédnutí pohádky Anděl páně s vánočním…

více

Návštěva Muzea J. A. Komenského

V prosinci jsme navštívili tradiční výstavu Vánoce na zámku v Muzeu J. A. Komenského v Přerově, kde jsme se příjemně naladili vánoční atmosférou. Děti si připomněly celou řadu vánočních tradic a zvyků, prohlédly si svátečně vyzdobené interiéry, které byly doplněny o dobové sportovní…

více

Pečení cukroví v ŠD

I letos jsme si v rámci aktivit ve školní družině osladili předvánoční čas pečením vánočního cukroví, které jsme pak společně ochutnali.

více

Vánoční besídka

Jako každý rok, i letos proběhl v naší škole Den otevřených dveří s výstavou prací žáků. Za hojné účasti rodičů a přátel školy žáci předvedli své vánoční vystoupení plné vánočních písní, tanců i básní. Spolu s rodiči si pak ve výtvarné dílně vytvořili krásné vánoční dekorace a domů…

více