Zapojení do projektů

Od 1. 9. 2017 je škola zapojena do projektu
Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ,
který je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu škola nabízí dětem zájmové aktivity zaměřené na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, na kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, na společné vzdělávání a na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů školy.