Školská rada

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Její funkční období je tříleté.

Školská rada pro šk. rok 2023/2024

Zástupce zřizovatele Alena Achbergerová
Zástupce školy, předsedkyně rady Mgr. Marie Ledvinová
Zástupce rodičů Kristina Sendreiová