Školní jídelna

Do základní i mateřské školy je strava dovážena ze Školní jídelny Kojetín.

Aktuální jídelníček
Jídelníček na příští týden


Aktuální ceník stravy

Aktuální ceník stravy je k dispozici na webu ŠJ. Zobrazit ceník »


Odhlašování obědů

Odhlašování obědů je možné na telefonním čísle školy (školky), osobně ve škole (školce) nebo na telefonním čísle školní jídelny.

Škola: tel. 581 767 504 
Školka: tel. 581 767 503
Školní jídelna: tel. 581 762 542 

Odhlašování je možné nejpozději den předem do 14.00 hodin.

V případě nepřítomnosti dítěte je možné odebrat stravu pouze první den nemocidalší dny je nutno odhlásit.

Upozorňujeme rodiče, že v případě neodhlášení oběda v době nemoci dítěte je strava účtována v plné výši.

Nevyzvednutý a neodhlášený oběd je strávníkovi účtován.