Školní družina

Hledáte přihlášku do školní družiny?

Najdete ji na konci této stránky mezi přiloženými soubory.

Provoz školní družiny je ve školním roce 2023/2024, na základě zájmu a potřeb rodičů, do 15.30 hodin. 

Děti mohou navštěvovat také ranní družinu.

Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny s kapacitou 30 žáků.

Děti mají k dispozici koberec k hrám, dětské vybavení a hračky, využívají tělocvičnu a v případě potřeby také třídy v prvním patře a učebnu informatiky. Školní družina je vybavena vhodným nábytkem, počítačem, interaktivní tabulí a televizí.

Ze školní družiny jsou děti uvolňovány do zájmových kroužků, které škola organizuje.

Činnost školní družiny je zaměřena převážně rekreačně s důrazem na aktivní pohyb v přírodě nebo tělocvičně, zároveň jsou u dětí rozvíjeny schopnosti a dovednosti v oblasti výtvarné výchovy, pracovních činností, práce s počítačem. Program školní družiny je také vhodně doplňován mnoha tematickými akcemi, děti pravidelně nacvičují vystoupení pro spolužáky a mateřskou školu, věnují se přípravě pokrmů a stolování, účastní se her, soutěží, olympiád apod. V průběhu roku jsou také žáci seznamováni s dopravní tematikou.

Obsah vzdělávání ve školní družině je dán Školním vzdělávacím programem školní družiny a je plně v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem“, na který navazuje a vhodně ho doplňuje.

Režim školní družiny je upraven ve Vnitřním řádu školní družiny, který je součástí školního řádu.


Přiložené soubory

Přihláška do školní družiny PDF dokument 114.31 kB
skolni-rad-zs-2023.pdf PDF dokument 327.47 kB