Školní družina

Hledáte přihlášku do školní družiny?

Najdete ji na konci této stránky mezi přiloženými soubory.

Provoz školní družiny je ve školním roce 2023/2024, na základě zájmu a potřeb rodičů, do 15.30 hodin. 

Děti mohou navštěvovat také ranní družinu.

Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny s kapacitou 30 žáků.

Děti mají k dispozici koberec k hrám, dětské vybavení a hračky, využívají tělocvičnu a v případě potřeby také třídy v prvním patře a učebnu informatiky. Školní družina je vybavena vhodným nábytkem, počítačem, interaktivní tabulí a televizí.

Ze školní družiny jsou děti uvolňovány do zájmových kroužků, které škola organizuje.

Činnost školní družiny je zaměřena převážně rekreačně s důrazem na aktivní pohyb v přírodě nebo tělocvičně, zároveň jsou u dětí rozvíjeny schopnosti a dovednosti v oblasti výtvarné výchovy, pracovních činností, práce s počítačem. Program školní družiny je také vhodně doplňován mnoha tematickými akcemi, děti pravidelně nacvičují vystoupení pro spolužáky a mateřskou školu, věnují se přípravě pokrmů a stolování, účastní se her, soutěží, olympiád apod. V průběhu roku jsou také žáci seznamováni s dopravní tematikou.

Obsah vzdělávání ve školní družině je dán Školním vzdělávacím programem školní družiny a je plně v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem“, na který navazuje a vhodně ho doplňuje.

Režim školní družiny je upraven ve Vnitřním řádu školní družiny, který je součástí školního řádu.


Přiložené soubory

Přihláška do školní družiny PDF dokument 114.31 kB
Vnitřní řád školní družiny PDF dokument 181.49 kB