V měsíci říjnu se uskutečnila první společná akce školní družiny a mateřské školy, Drakiáda. Děti společně s rodiči pouštěli draky na místním fotbalovém hřišti, byla zde také připravena stanoviště se sportovními úkoly, které připravily zaměstnanci MŠ a ZŠ. Na závěr si děti společně s rodiči opekli špekáčky a tímto jsem celou akci úspěšně ukončily.

více