Zaměstnanci školy


Ředitelka školy

Mgr. Dita Červenková
zsmsmerovice@seznam.cz


Základní škola

Vyučující

Mgr. Marie Ledvinová

zástupkyně ředitelky pro ZŠ,
třídní učitelka, třída 1., 2.
ledvinova.zs@seznam.cz

Iveta Nakládalová
třídní učitelka, třída 3.
nakladalova.zs@seznam.cz

Mgr. Markéta Klaperová
třídní učitelka, třída 4., 5.
klaperova.zs@seznam.cz

Mgr. Lenka Novotná

Asistentky pedagoga

 • Klára Divišová, 1. ročník
 • Veronika Zezulová, 2. ročník
 • Sarah Pompová, 3. ročník
 • Aneta Pompová, 4. ročník
 • Denisa Ryndová, 5. ročník

Vychovatelky školní družiny

 • Iveta Nakládalová
 • Denisa Ryndová

Provozní zaměstnanec

 • Jana Kubíková

Mateřská škola

Učitelky

 • Petra Pareisová, zástupkyně ředitelky pro MŠ
 • Marcela Valášková

Asistentka pedagoga

 • Jana Horáková

Provozní zaměstnanec

 • Jitka Keňová