31.1.2024

Malá digitální univerzita

Ve spolupráci s lektorkou MDU jsme si užili projektový den zaměřený na rozvoj
informatického a logického myšlení s názvem „Logické hry“. Vše probíhalo formou hry,
prožitkem, pomocí pohybu a netradičním způsobem. Žáci se naučili pracovat se čtvercovou sítí, vyzkoušeli si principy sudoku, osovou souměrnost v prostoru, poznávání souřadnic a počítačového prostředí. Dobře se pobavili v roli programátorů a robotů. Na závěr za absolvování projektového dne a zdokonalení se v oblastech digitálního světa všichni obdrželi
diplom.