Aktuality

…co je nového

všechny aktuality »

Vítáme vás na stránkách naší školy!

Rychlé odkazy

Zaměstnanci školy

Zapojení do projektů

Školní jídelna

Školská rada

GDPR

Jsme rádi, že jste nás navštívili a těšíme se na vaše náměty a ohlasy.

V Základní škole a Mateřské škole Měrovice nad Hanou najdete školu základní, mateřskou a školní družinu. Součástí školy jsou také dvě školní jídelny - výdejny, do kterých je přivážena strava ze školní jídelny při OU Křenovice.


Základní škola

Základní škola je organizována jako málotřídní s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Spojení ročníků je vždy určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících.

Co nabízíme žákům naší základní školy

 • příjemné prostředí určené k výuce i k trávení volného času 
 • odpolední školní družina a zájmové kroužky        
 • školní knihovna – společná i individuální četba        
 • projektová výuka (Týden ekologie, Týden zdraví, Svatováclavská noc, podpora čtenářství..)        
 • plavání (3. – 5. roč.), náklady na plavání hradí škola
 • dopravní a ekologická výchova        
 • internet pro žáky k přípravě do výuky        
 • příprava na přijímací zkoušky na gymnázium        
 • zapojení do soutěží a olympiád        
 • škola v přírodě ve škole        
 • tematické školní výlety a exkurze        
 • návštěvy kulturních a divadelních představení        
 • pobyt dětí na školním hřišti v průběhu přestávek        
 • školní bufet – mléčné svačinky, nápoje, doplňkový sortiment pro výuku        
 • výtvarné dílny pro děti a rodiče        
 • projekt Školní mléko (mléčné svačinky za dotovanou cenu, mléčné výrobky zdarma 2x do měsíce)
 • projekt Ovoce do škol (20 ovocných svačinek ve školním roce pro žáky zdarma)        
 • projekt Zdravé zuby

Mateřská škola

Odloučeným pracovištěm je jednotřídní mateřská škola.

Co nabízíme dětem v mateřské škole

 • nabídka zájmových činností a aktivit pro předškolní děti – grafomotorika, logopedie        
 • individuální příprava předškolních dětí        
 • pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ        
 • návštěvy kulturních a divadelních představení, divadélko v MŠ        
 • dopravní výchova        
 • ekologická a polytechnická výchova        
 • vzdělávací programy ve spolupráci s DDM Kojetín a Němčice        
 • nabídka předplaveckého výcviku (plavecký bazén Kroměříž)        
 • nabídka saunování a rehabilitačních cvičení (Kojetín)        
 • výtvarné dílny pro děti a rodiče        
 • tematické vycházky a exkurze        
 • školní výlet