Základní škola

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu celkem 42 žáků.

V přízemí budovy se nachází školní družina, kde mají děti k dispozici počítač a televizi, koberec k hrám, dětské vybavení a hračky. Školní družina využívá také tělocvičnu a dle programu i třídy v 1. patře budovy a učebnu informatiky.

V přízemí se dále nachází školní jídelna - výdejna, tělocvična, ředitelna, sociální zařízení pro zaměstnance školy a šatna pro žáky.

V patře budovy jsou dvě velké učebny, I. a II. třída, učebna informatiky a sociální zařízení pro žáky. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, počítači a projekční interaktivní technikou.

K budově školy patří školní pozemek, jehož součástí je zatravněné hřiště a odpočinkový koutek s lavičkami, stolky a slunečníkem, který je využíván v době velkých přestávek pro pobyt žáků a v odpoledních hodinách k činnostem školní družiny.

Základní škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola s úsměvem“.

Režim školy je dán Školním řádem ZŠ, kde jsou stanovena práva a povinnosti žáků, rodičů, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Součástí školního řádu jsou také pravidla pro hodnocení žáků.


Přiložené soubory

Školní řád ZŠ PDF dokument 304.93 kB