Základní škola

Naše základní škola je organizována jako málotřídní. Děti se tedy vzdělávají v menším počtu ve spojených ročnících. Vyučovací hodiny se spojují vždy dle zaměření.

Abychom podpořili dobrý start u našich nejmenších, mají žáčci 1. ročníku vždy maximum samostatných vyučovacích hodin.

Jako v každé malé škole je naší předností především klidné a rodinné prostředí. Vzhledem k tomu, že umíme pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, přizpůsobujeme se individuálně schopnostem a možnostem našich dětí tak, abychom maximálně podpořili jejich všeobecný rozvoj. V malém kolektivu můžeme lépe individualizovat práci s dětmi, které tak nejsou stresovány rychlým tempem a nepřiměřenými nároky.

Co v naší škole najdete?

V přízemí budovy se nachází školní družina, kde mají děti k dispozici interaktivn tabuli, počítač a televizi, koberec k hrám, dětské vybavení a hračky. Školní družina využívá také tělocvičnu a dle programu i třídy v 1. patře budovy a učebnu informatiky.

V přízemí se dále nachází školní jídelna - výdejna, tělocvična, ředitelna, sociální zařízení pro zaměstnance školy a šatna pro žáky.

V patře budovy jsou dvě velké učebny, I. a II. třída, učebna informatiky a sociální zařízení pro žáky. Všechny učebny jsou vybaveny novým nábytkem, počítači a projekční interaktivní technikou.

K budově školy patří školní pozemek, jehož součástí je zatravněné hřiště a zastřešená venkovní učebna, která je hojně využívána k výuce, v době velkých přestávek pro pobyt žáků a v odpoledních hodinách k činnostem školní družiny.

Základní škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola s úsměvem“. Název školního programu přímo souvisí s atmosférou ve škole, o kterou se snažíme.

Režim školy je dán Školním řádem ZŠ, kde jsou stanovena práva a povinnosti žáků, rodičů, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Součástí školního řádu jsou také pravidla pro hodnocení žáků a pravidla pro distanční vzdělávání.


Přiložené soubory

Školní řád ZŠ PDF dokument 304.93 kB