Půjdu do školy...

Aby byl prvňáčkův nástup do školy co nejpříjemnější...

Po předškolním období začíná dětem nová životní etapa – budou z nich ŠKOLÁCI!

Nástup do školy s sebou nese celou řadu změn a nových povinností – pravidelná docházka do školy, plnění domácích úkolů, delší soustředění se a pozornost věnovaná jedné činnosti.                                

Aby byl prvňáčkův nástup do školy co nejpříjemnější, doporučujeme:  
NESTRESOVAT děti dopředu a na vše je PŘIPRAVIT.

Rodiče by se měli vyvarovat vět typu: „Počkej, až půjdeš do školy, nastanou ti těžké časy!“ apod. Děti potřebují cítit od rodičů podporu.                                                                                    

A jak je to s přípravou?

Neznamená to, že budete děti učit nějaké učivo, chcete je naučit samostatnosti. Nezapomeňte, že ve třídě budou sami za sebe, bez maminek a budou muset vše zvládnout. Jak to zvládnou a jak rychle, to záleží právě na přístupu rodičů.

Vynikající a účinnou pomocí je v tomto směru docházka do mateřské školy, kde si děti nenásilnou formou zvykají být nějaký čas bez maminky, zvykají si na kolektiv stejně starých dětí, učí se s nimi jednat, seznamují se s děním kolem nich, učí se sebeobsluze v oblékání a jídle, dostávají základní znalosti o světě, naučí se správně držet pastelky, správně vyslovovat hlásky. A to je právě všechno to, co budou potřebovat jako dobrý start pro první třídu!

Pokuste se tedy zamyslet nad tím, jaký „start“ školní docházky bude mít vaše dítě:

 • Umí se vaše dítě samo obléci? 
 • Dokáže se samo najíst?
 • Dokáže bez odmlouvání poslechnout jinou osobu než je rodič?
 • Zvládne se alespoň 10 minut soustředit na jednu činnost?
 • Dokáže být pár hodin bez maminky?
 • Zvládne chvíli mlčet a vnímat řeč jiné osoby?
 • Rozezná barvy?
 • Dokáže rozeznat velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí?
 • Pojmenuje zvířátka, hračky, osoby, věci kolem sebe?
 • Chápe počet do 3?
 • Umí počítat na prstech a vyjmenovat číslenou řadu do 5?
 • Dovede správně držet tužku (pastelku)?
 • Dokáže vymalovat obrázek?
 • Nebojí se o něco požádat?
 • Umí pozdravit a poděkovat?
 • Dokáže správně vyslovovat?
 • Pamatuje si říkadla, básničky, písničky?
 • Umí pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení?

Pokud jste na vše odpověděli ANO, pak je vaše dítě pro zahájení povinné školní docházky dostatečně připraveno.

V případě, že některé dovednosti neovládá, máme před sebou ještě čas na zlepšení.

O možnosti odkladu povinné školní docházky se můžete informovat v mateřské škole a u ředitelky školy

Veškeré informace o nákupu školních potřeb a o přípravě dětí do školy dostanou rodiče na ŠKOLIČCE pro děti a jejich rodiče v závěru školního roku a na webových stránkách školy.