Školní poradenské pracoviště

 

Činnost školního poradenského pracoviště je vymezena v rámci školního

Programu poradenských služeb.

 

Pracovníci, kteří poskytují poradenskou činnost:

 

Ředitelka školy, výchovný poradce

Mgr. Dita Červenková
tel.: 581 767 504
mail: zsmsmerovice@seznam.cz

Konzultace možná kdykoli po telefonické domluvě.

Školní metodik prevence

Mgr. Katarína Vondrová

tel.: 581 767 504
mail: kvondrova.zs@seznam.cz

Konzultace možná kdykoli po telefonické domluvě.

Školní speciální pedagog

Mgr. Lenka Kalábek Czereová
tel.: 581 767 504
mail: czereova.lenka@seznam.cz

Konzultace možná kdykoli po telefonické domluvě.


Přiložené soubory