Akce školy

Recitační soutěž

Představujeme vám účastníky školní recitační soutěže s názvem „Veselé básnění”. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích dle věku žáků: kategorie mladší žáci, kategorie starší žáci. Vítěze čekala odměna, všem blahopřejeme a moc je chválíme!

více

Týden ekologie

I tento školní rok jsme se věnovali otázkám ekologie, důležitosti třídění odpadů a tématům zaměřeným na ohleduplné chování k přírodě. V rámci celého týdne jsme vytvářeli nejrůznější tematické práce. V závěru týdne jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli úklid odpadků v naší obci, díky kterému jsme si uvědomili, proč je důležité třídit odpad, neodhazovat po okolí odpadky a chovat se k přírodě ohleduplně. Během této ekologické vycházky jsme si všímali i rostlin a zvířat v okolí naší obce.

více

Ekologicko-chovatelský program

V rámci ekologicko-chovatelského programu „Od záchranných programů k chovatelství” jsme byli seznámeni o nutnosti chránit mnohé druhy zvířat na Zemi. Děti zjistily, jak je užitečné chovatelství nejenom pro ochranu vzácných druhů zvířat. Cílem programu bylo dětem ukázat přínos chovatelství a přiblížit jim všechny chovatelské směry. S dopomocí prezentace, krátkého videa i živé expozice se dětem představily základní chované i vzácné druhy exotického ptactva.

více

Výroba svíček

Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli výrobu krásných svíček, které jsme si odnesli domů a darovali svým blízkým. Určitě jim udělaly velkou radost.

více

Mikuláš ve škole

Jako každoročně k nám zavítal Mikuláš s andělem a čerty. Některé děti se sice trochu bály, ale všechny nakonec strach statečně překonaly. Při příležitosti této významné návštěvy jsme si slavnostně rozsvítili náš vánoční stromeček.

více

Pečení perníčků

Ve školní družině jsme si vyzkoušeli pečení vánočních perníčků. Vůně perníčků se linula po celé škole a nikdo nepochyboval, že vánoční čas se skutečně blíží. Akce „Perníčky“ se vydařila :-).

více