Akce školy

Velikonoce v ZŠ

Tradice a zvyky svátků jara jsme si všichni společně připomněli formou zábavného velikonočního kvízu. V tvořivých dílnách jsme pak vyráběli velikonoční dekorace a přáníčka. Celá škola voněla velikonočním pečením. Na návštěvu zavítali i předškoláci v rámci Školičky „Těšíme se na…

více

Veselé básnění

Recitační soutěž „Veselé básnění“ probíhá v naší škole každým rokem s cílem rozvíjet vztah žáků k poezii. Letos se do třídních kol soutěže zapojili všichni žáci. Ti nejlepší pak postoupili do školního kola. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší žáci (1…

více

Veselá věda – voda a vzduch

V rámci týdne ekologie, který byl zaměřen na ochranu přírody, jsme uskutečnili projektový den Voda a vzduch. Voda – žáci si připomněli informace o vodních zdrojích, vlastnosti vody, funkce vody v přírodě, využívání vody v životě člověka, bezpečné a ekologické zacházení…

více

Hudební představení Divadla Věž Brno

V Přerově jsme navštívili hudební představení, jehož podstatnou část tvořily písničky od skladatelů Jaroslava Uhlíře, Petra Skoumala a textaře Zdeňka Svěráka. Příběh se odehrává v kouzelném televizním studiu, ve kterém se na „obrazovce“ vystřídá několik postav, které mají svůj…

více

Školička

Předškoláci opět zavítali do naší školy. Všichni „Máme rádi zvířata“ – téma, které je dětem velmi blízké, a tak jsme mohli pozorovat rozvoj vyjadřovacích schopností dětí, pozornost a soustředěnost při pohádce O kohoutkovi a slepičce nebo hádankách o zvířatech. Poznávání zvířat a…

více

Veselá věda - elektřina

S „Veselou vědou“ rádi zkoumáme, objevujeme a tak rozvíjíme u žáků přírodovědnou gramotnost a badatelské dovednosti. Dnešní projektový den byl zaměřen na elektřinu. Žáci získali informace o elektrickém náboji, osvojili si znalosti a porozumění elektrickému proudu, získávání energie…

více