20.2.2024

Veselá věda - elektřina

S „Veselou vědou“ rádi zkoumáme, objevujeme a tak rozvíjíme u žáků přírodovědnou
gramotnost a badatelské dovednosti. Dnešní projektový den byl zaměřen na elektřinu. Žáci získali informace o elektrickém náboji, osvojili si znalosti a porozumění elektrickému proudu, získávání energie z přírodních zdrojů, využití elektřiny a důležitost bezpečnosti. Vše si ověřili zábavnými pokusy, do kterých se s chutí zapojili. Žáci znají, jak funguje statická elektřina, dokáží zapojit malý elektrický obvod a s kamarádkou Jiskřičkou umí vyřešit v pracovních listech využití elektřiny.