07.3.2024

Veselá věda – voda a vzduch

V rámci týdne ekologie, který byl zaměřen na ochranu přírody, jsme uskutečnili projektový
den Voda a vzduch. Voda – žáci si připomněli informace o vodních zdrojích, vlastnosti vody, funkce vody v přírodě, využívání vody v životě člověka, bezpečné a ekologické zacházení s vodou. Vzduch – žáci si doplnili informace o atmosféře, složení vzduchu, funkci zelených rostlin, dále význam vzduchu pro člověka a živou přírodu, vlastnosti vzduchu, negativní vliv člověka na ovzduší. Projektový den probíhal formou zážitkového učení – pokusy, vlastní objevování a praktické zkušenosti. Přírodovědné bádání děti velmi baví. Projektový den významně podpořil odpovědný postoj žáků k životnímu prostředí.