Mateřská škola

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí.

Provoz mateřské školy je denně od 6.30 do 16.00 hodin.

MŠ se nachází v přízemní budově, kde mají děti k dispozici šatnu, třídu s oddělenou hernou a jídelnou, dále se zde nachází školní jídelna - výdejna, sociální zařízení pro děti a pro dospělé, kabinet pomůcek a sborovna pro pedagogické pracovnice školy. Mateřská škola je vybavena novým nábytkem k sezení i ukládání hraček a pomůcek.

Na zahradě mateřské školy je dětské hřiště se zastíněným pískovištěm, posezením, houpačkami a multifunkční prolézací věží se skluzavkou. V rámci polytechnické výchovy se na zahradě děti věnují také pěstování drobné zeleniny, pečují také o vyvýšené záhony s okrasnými květinami.

Výchova a vzdělávání dětí probíhá v mateřské škole dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Usmívej se na svět“.

Režim mateřské školy je dán Školním řádem MŠ.


Přiložené soubory

Školní řád mateřské školy PDF dokument 267.02 kB