Mateřská škola

Mateřská škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí. K docházce pro školní rok 2021/2022 je přihlášeno celkem 25 dětí.

Provoz mateřské školy je denně od 6.30 do 16.00 hodin.

MŠ se nachází v přízemní budově, kde mají děti k dispozici šatnu, třídu s oddělenou hernou a jídelnou, dále se zde nachází školní jídelna - výdejna, sociální zařízení pro děti a pro dospělé, kabinet pomůcek a sborovna pro pedagogické pracovnice školy. Mateřská škola je vybavena novým nábytkem k sezení i ukládání hraček a pomůcek.

Na zahradě mateřské školy je dětské hřiště se zastíněným pískovištěm, posezením, houpačkami a multifunkční prolézací věží se skluzavkou

Výchova a vzdělávání dětí probíhá v mateřské škole dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Usmívej se na svět“.

Režim mateřské školy je dán Školním řádem MŠ.


Přiložené soubory

Školní řád mateřské školy PDF dokument 267.02 kB