Akce školy

Malá technická univerzita

Máme za sebou projekt, který nesl název „Stavitel města“. Ve spolupráci s Malou technickou univerzitou si paní lektorka připravila kufr plný stavebních kostek, speciálních souprav, prvků a výkresů. Nejprve si lektorka s žáky povídala o městech, jeho budovách, o mapách a jak se v nich orientovat, ukazovala jim obrázky s dopravními značkami a piktogramy sloužícími k pojmenování jednotlivých budov. Žáci pracovali a učili se hravou formou základům polytechnické výchovy. Jejich práce spočívala v tom, že žáci pracovali s podporou dětských technických výkresů, metodických listů a stavebnic. Žáci si ze stavebnic postavili město se všemi důležitými budovami, jako jsou např. škola, městský úřad, nemocnice, hasiči, policie, kino, divadlo, knihovna, pošta a spousta dalších. Budovy byly následně strategicky doplněny silnicemi a postavené město zakreslovali do mapy. Na závěr si káždý z žáků odnesl diplom.

více

Vánoce ve škole

Letošní Vánoce jsme si ve škole opravdu užili. Pod vánočním stromečkem jsme objevili také spoustu krásných dárků, za které moc děkujeme.

více

Pečení perníčků

Ve školní družině jsme si upekli vánoční perníčky. Všem nám moc chutnaly. Tuto akci jsme si opravdu užili.

více

Mikuláš ve škole

I letos nás ve škole navštívil Mikuláš se svými pomocníky. Zlobivé žáky si chtěl čert odnést do pekla, Mikuláš se svým andělem jim dal ale druhou šanci. Slíbili, že se polepší. Při této významné návštěvě jsme si i slavnostně rozsvítili náš vánoční stromeček. Všichni se na Vánoce už moc těšíme!

více

Týden bezpečí

Celý týden jsme se věnovali otázkám bezpečí a ochrany zdraví. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla, na která máme v případě ohrožení volat. Jak se bezpečně chovat v silničním provozu, jak postupovat v případě ohrožení, jak reagovat v mimořádných událostech. Naši školu také navštívila zástupkyně z Policie ČR, která nám připomněla důležité informace. Celý týden jsme si užili.

více

Oslavy lesa na Floře

V Olomouci jsme se účastnili akce, která byla pojmenována „Oslavy lesa na Floře “. Vstupenkou na tuto akci bylo vytvoření plakátu, který znázorňuje, co se v lese smí a nesmí. To jsme splnili. Připravené aktivity nás bavily. Akce se vydařila, i když jsme byli v malém počtu.

více