03.5.2024

Malá digitální univerzita

Co je to internet? – název dalšího vzdělávacího projektu, který má žákům přiblížit svět ICT.
Začátkem května naše škola uvítala lektorku MDU, která žákům přiblížila fungování
internetu. Žáci se dozvěděli, jak se přenáší data a jaký je rozdíl mezi kabelovým a
bezdrátovým připojením. Hravou formou si vyzkoušeli vyhledávání informací na internetu.
Povídali si také o bezpečnosti na internetu a ochraně soukromí. V průběhu celého programu
nepoužívali skutečné počítače či mobilní telefony, ale vystačili si s obrázky a provazovou sítí.
Program žáky velmi zaujal a všichni si odnášeli odměnu v podobě diplomu za úspěšné
absolvování.