Kronika akcí školy - 2013/2014

Školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm

Školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm

více

Návštěva požární stanice Kojetín

V rámci projektu Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí navštívili žáci naší školy požární stanici v Kojetíně. Během exkurze se seznámili nejen s významem hasičů, jejich historií a náplní práce, ale také s celým jejich pracovištěm.

více

Vlastivědná exkurze do Prahy

Protože jsme z důvodu výrazného snížení počtu zájemců o školu v přírodě museli tuto pravidelnou školní akci zrušit, rozhodli jsme se udělat pro všechny přihlášené děti náhradní program. Jednohlasně jsme se shodli na uspořádání exkurze do našeho hlavního města. A tak jsme 10. června brzy ráno vyrazili.

více

Indiáni v lavicích

V minulém školním roce zaznamenala tako akce kladný ohlas a tak se tento rok opět proměnila školní družina v indiánské tábořiště. Pět indiánských kmenů - Bystří vlci, Indiánci, Splašení koně, Hadí síla a Vlčí smečka se utkalo v nejrůznějších disciplínách. A to nejenom v měření síly a obratnosti, ale také zručnosti, důvtipu a vzájemné schopnosti pracovat ve skupině.

více

Čarodějnice v družině

Opět se přiblížil konec měsíce dubna a ve školní družině se to zase hemžilo čarodějnicemi a čaroději. V průběhu již tradičního čarodějnického odpoledne, se děti utkaly v soutěžích, za které byly později oceněny laskominami a drobnými cenami. I přes nepřízeň počasí si malí čarodějové akci užili a v příštím roce se těší, až zase nastartují svá košťata a přiletí.

více

Cesta není hřiště

Každoročně se děti ve škole i školce seznamují v rámci dopravní výchovy s pravidly silničního provozu. Projektový den zaměřený na dopravní výchovu nebyl tentokrát pouze v rámci diskuzí, prezentací a testů ve škole, ale tento rok se žáci naší školy také zúčastnili programu DDM Kojetín s názvem Cesta není hřiště.

více