Zápis do 1. ročníku

 

Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024


1. Povinnost zápisu

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.


2. Termín pro podání žádosti

Termín záposu je stanoven na 13. 4. 2023, dodatečný zápis do 18. 4. 2023 (např. v případě nemoci).


3. Způsob podání žádosti

Žádost bude podána osobně ve škole v době konání zápisu. Jiné možnosti podání lze využít po dohodě s ředitelkou školy.


4. Přidělení registračního čísla

Zákonný zástupce dítěte obdrží na základě podané žádosti registrační číslo dítěte.


5. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

Rozhodnutí o přijetí oznámí ředitelka školy zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na dveřích budovy školy a na webových stránkách školy nejpozději do 30. 4. 2023.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebudou zákonným zástupcům zasílána. Na žádost zákonného zástupce je možné vystavit stejnopis rozhodnutí o přijetí.


6. Odklad PŠD

Rodiče mají právo požádat o odklad povinné školní docházky dítěte.

Žádost o odklad musí být ve škole podána v době zápisu, tedy 13. 4. 2023, dodatečně pak do 18. 4. 2023 (termín dodatečného zápisu), a musí být následně doložena:
1) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
2) doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa


7. Předčasný nástup

O přijetí do 1. ročníku je možné požádat o jeden rok dříve, a to za předpokladu splnění podmínek:

1. děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 doloží doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC),
2. děti narozené od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 doloží současně i doporučení odborného lékaře.


8. Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Věk dítěte – základní podmínka přijetí dítěte
Přednostní přijetí : trvalý pobyt v obci
                               dítě s odkladem školní docházky v předchozím školním roce


Co musí rodič udělat?

 1. Dostavit se k zápisu spolu s dítětem.
 2. Vyplnit příslušný formulář žádosti o příjetí + zápisní list (obdržíte v mateřské škole nebo u zápisu, případně lze formulář stáhnou níže na této stránce).
 3. K zápisu přinést rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Žádost o přijetí ke stažení

Dokumenty k přijetí či odkladu školní docházky naleznete na konci této stránky mezi přiloženými soubory.


Co nabízíme žákům naší základní školy

 • přátelský tým pedagogů, jejichž cílem je dítě, které do školy chodí rádo a s úsměvem, a kteří se snaží také o partnerskou spolupráci s rodiči našich žáků
 • individuální podpora dětí se speciálnmi vzdělávacími potřebami 
 • škola je zapojena do mnoha projektů, které usnadňují vzdělávání dětí a na základě kterých lze žákům hradit účast na aktivitach v rámci výuky
 • příjemné prostředí určené k výuce i k trávení volného času
 • dle zájmu a potřeb rodičů ranní a odpolední školní družina a zájmové kroužky
 • školní knihovna – společná i individuální četba
 • projektová výuka (Týden ekologie, Týden zdraví, Týden bezpečí, podpora čtenářství..)
 • dopravní a ekologická výchova
 • plavání (3. – 5. roč.), náklady na plavání hradí škola
 • internet pro žáky k přípravě do výuky
 • příprava na přijímací zkoušky na gymnázium
 • zapojení do soutěží a olympiád
 • škola v přírodě ve škole
 • tematické školní výlety a exkurze
 • návštěvy kulturních a divadelních představení
 • pobyt dětí na školním hřišti v průběhu přestávek
 • výtvarné dílny pro děti a rodiče
 • projekty Ovoce do škol, Mléko do škol  a další
 • projekt Zdravé zuby

Pokud Vás zajímá naše škola, budeme rádi, když se nám ozvete v případě jakýchkoliv nejasností a potřeb.


Mgr. Dita Červenková, ředitelka školy
tel. 581 767 504
zsmsmerovice@seznam.cz


Přiložené soubory

Zápisní list PDF dokument 134.04 kB