22.11.2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ STÁVKY

Základní škola Měrovice nad Hanou se připojuje k výstražné stávce dne 27. 11. 2023.

Vážení rodiče,
dne 21. 11. 2023 Stávkový výbor zaměstnanců Základní školy Měrovice nad Hanou informoval ředitelku školy o zapojení všech zaměstnanců základní školy k celodenní stávce vyhlašené a organizované Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, která se uskuteční, v případě jejího neodvolání,  v pondělí dne 27. 11. 2023.

S ohledem na plnou podporu stávky z řad nepedagogických i pedagogických zaměstnanců základní školy Vás informuji, že je z provozních důvodů nemožné zajistit činnost základní školy a školní družiny, a proto bude budova základní školy v pondělí dne 27. 11. 2023 z výše uvedeného důvodu pro žáky uzavřena.

Mateřská škola podporuje výstražnou stávku a s cílem stávky plně souhlasí. Z důvodu věku dětí a komplikací se zajištěním dohledu nad dětmi ze strany pracujích rodičů se stávky přímo nezúčastní.

Stávka, do které se zaměstnanci školy zapojili je stávkou

- za zachování podmínek pro vzdělávání dětí např. odpovídajícím počtem přidělovaných vyučovacích hodin, 

- proti snížování mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu,

- proti snižování mzdových prostředků a počtu nepedagogických pracovníků,

- proti dalšímu snižování prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny např. učební pomůcky žáků, vzdělávání pedagogických pracovníků apod.,

- a především prosti naprosté nekoncepčnosti plánovaných změn, které budou mít za následek snížení kvality vzdělávání na všech stupních škol.

Věříme, že ani Vám není lhostejné aktuální dění v oblasti školství, a proto velmi děkujeme za pochopení našeho rozhodnutí.     

                                                  

Mgr. Dita Červenková, ředitelka školy

Mgr. Marie Ledvinová, za Stávkový výbor při základní škole