01.9.2022

Povinně zveřejňované údaje

Povinně zveřejňované údaje

   1. Název organizace

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou ,
příspěvková organizace

Měrovice nad Hanou 28

752 01 Kojetín

 

  2. Základní účel zařízení:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání

Hlavní činnost:

 • poskytování základního a předškolního vzdělávání podle platných právních předpisů,
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně,
 • zajištění školního stravování (školní výdejna) pro děti a žáky školy,
 • zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy

Zřizovatel:

 • obec Měrovice nad Hanou

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní zprávy :

 • Krajský úřad Olomouckého kraje

 

  3. Organizační struktura

https://zsmsmerovice.cz/kontakt/zamestnanci-skoly

 

  4. Kontaktní spojení

Základní škola

 • +420 581 767 504
 • zsmsmerovice@seznam.cz

 

Mateřská škola

 • +420 581 767 503
 • matskolamerovice@seznam.cz

 

  5. Případné platby lze poukázat na účet

 181371301/0300 - ČSOB

 

  6. IČO

70990174

 

  7. ID datové schránky

bbqmffk

 

  8. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • vedení školy
 • písemně/osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
 • e-mailem  - zsmsmerovice@seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle +420 581 767 504

 

  9. Úřední hodiny