17.9.2015

Prevence

V rámci preventivních aktivit jsme se letos zaměřili také na prevenci šikany mezi žáky. Ve spolupráci s Centrem sociální prevence Kappa-Help Přerov jsme pro děti připravili program zaměřený na budování kolektivu a zlepšení vzájemných vztahů. Děti si vyzkoušely aktivity na podporu přátelství a zároveň se naučily odlišit a pojmenovat rizikové chování vůči sobě a kamarádům. Všichni se programu aktivné účastnili a odnesli si nové vědomosti o této problematice.