Kronika akcí školky - 2022/2023

Dopravní školička v Kojetíně

Během týdne, kdy jsme si povídali o dopravě, dopravních značkách a prostředcích se děti zúčastnily dopravní školičky v Kojetíně. Celým programem je doprovázela paní isntruktorka a strážníci Městské policie, kteří s dětmi nejdříve prošli celé dopravní hřiště, povídali si o dopravních značkách, o správném přecházení vozovky a dopravních prostředcích. Děti si také vyzkoušely projet dopravní hřiště na koloběžce či odrážedle.

více

Výlet MŠ - Magický svět- Šmoulové

Jako každý rok i letos se děti a celý pedagogický sbor vydal na celodenní školní výlet. Letos jsme s dětmi zavítali do Magického světa šmoulů v Brně. Děti si zde vyzkoušely spoustu atrakcí. Staly se šmoulou, prohlédly si šmoulí domečky, potkaly živou Šmoulinku a také si vyzkoušely virtuální realitu - let na čápovi.

více

Čarodějnický rej v MŠ

Jako již pravidelně i letos proběhl v MŠ rej čarodějnic. Děti se oblékly do kostýmů a společně s paní učitelkami a paní asistentkou si užily zábavné dopoledne, plné her, soutěží a tance.

více

Projektový den v MŠ - Stavitel mostů

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 proběhl v Mateřské škole projektový den- Stavitel mostů. Navštívila nás paní školitelka Ilonka z Malé technické univerzity. Děti si nejdříve vyslechly pohádku o Karlu IV., dozvěděly se kdo to byl, a co všechno nechal postavit. Děti byly stavitelé, z legových kostek stavěly mosty podle své fantazie, následně dostaly návod, podle kterého stavěly pilíře Karlova mostu, po kterém měly možnost se projít. Také se dozvěděly jak má být stavitel správně oblečen a poté zkoušely experiment s předměty, které plavou ve vodě a které se ponoří. Projektový den jsme ukončili procházkou k mostu a výrobou papírových lodiček.

více

Malý zpracovatel odpadů

V projektovém týdnu "Malý zpracovatel odpadu" nás navštívil pán z Malé technické univerzity, aby dětem ukázal jak správně třídit odpad a recyklovat. Děti si z velkých kostek postavily barevné kontejnery a učily se správně třídit. Dále si mohly vyzkoušet ruční výrobu papíru. Děti si to užily za odměnu dostaly diplom a ručně vyrobený papír.

více

Karneval v MŠ

V únoru proběhl v mateřské škole karneval. Děti se oblékly do kostýmů princezen, zvířátek a superhrdinů. V kostýmu přišly také paní učitelky s paní asistentkou. Zábavné karnevalové dopoledne jsme strávili hrami a tancem a přehlídkou masek. Děti dostaly diplom a drobnou sladkost.

více