• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • O nás

  Vítejte na stránkách naší školy!

  Jsme rádi, že jste nás navštívili a těšíme se na vaše náměty a ohlasy.

  V Základní škole a Mateřské škole Měrovice nad Hanou najdete školu základní, mateřskou a školní družinu. Součástí školy jsou také dvě školní jídelny - výdejny, do kterých je přivážena strava ze školní jídelny při OU Křenovice.

  Základní škola je organizována jako málotřídní s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Spojení ročníků je vždy určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících.

  Co nabízíme žákům naší základní školy

  - příjemné prostředí určené k výuce i k trávení volného času

  - odpolední školní družina a zájmové kroužky

  - školní knihovna – společná i individuální četba

  - projektová výuka (Týden ekologie, Týden zdraví, Svatováclavská noc, podpora čtenářství..)

  - plavání (3. – 5. roč.), náklady na plavání hradí škola

  - dopravní a ekologická výchova

  - internet pro žáky k přípravě do výuky

  - příprava na přijímací zkoušky na gymnázium

  - zapojení do soutěží a olympiád

  - škola v přírodě ve škole

  - tematické školní výlety a exkurze

  - návštěvy kulturních a divadelních představení

  - pobyt dětí na školním hřišti v průběhu přestávek

  - školní bufet – mléčné svačinky, nápoje, doplňkový sortiment pro výuku

  - výtvarné dílny pro děti a rodiče

  - projekty: Školní mléko (mléčné svačinky za dotovanou cenu, mléčné výrobky zdarma 2x do měsíce)

                   Ovoce do škol (20 ovocných svačinek ve školním roce pro žáky zdarma)

  - projekt Zdravé zuby

   

  Odloučeným pracovištěm je jednotřídní mateřská škola.

  Co nabízíme dětem v mateřské škole

  - nabídka zájmových činností a aktivit pro předškolní děti – grafomotorika, logopedie

  - individuální příprava předškolních dětí

  - pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ

  - návštěvy kulturních a divadelních představení, divadélko v MŠ

  - dopravní výchova

  - ekologická a polytechnická výchova

  - vzdělávací programy ve spolupráci s DDM Kojetín a Němčice

  - nabídka předplaveckého výcviku (plavecký bazén Kroměříž)

  - nabídka saunování a rehabilitačních cvičení (Kojetín)

  - výtvarné dílny pro děti a rodiče

  - tematické vycházky a exkurze

  - školní výlet