Výsledek zápisu ZŠ

                    Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání

                               pro školní rok 2023/2024 

 

Registrační číslo

Výsledek přijímacího řízení

ZŠ/01/23

přijat/a

ZŠ/02/23

přijat/a

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění:   30. 4. 2023

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučující posouzení                                   školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a ošetřujícího lékaře dítěte.

 

                                                                                                             Mgr. Dita Červenková, ř. š.