Výsledek zápisu ZŠ

                    Výsledek zápisu k základnímu vzdělávání

                               pro školní rok 2022/2023 

 

Registrační číslo

Výsledek přijímacího řízení

ZŠ/01/22

přijat/a

ZŠ/02/22

přijat/a

ZŠ/03/22

přijat/a

ZŠ/04/22

přijat/a

ZŠ/05/22

přijat/a

ZŠ/06/22

přijat/a

ZŠ/07/22

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zveřejnění:   30. 4. 2022

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky je třeba doložit doporučující posouzení                                   školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) a ošetřujícího lékaře dítěte.

 

                                                                                                             Mgr. Dita Červenková, ř. š.