Kroužky

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2022/23

Základní škola

název ročník vedoucí kroužku
Anglický jazyk hrou 1., 2. Mgr. Marie Ledvinová
Badatelský klub I 1., 2. Mgr. Marie Ledvinová
Badatelský klub II 3. - 5. Mgr. Markéta Klaperová
Pohybové hry
(v rámci školní družiny)
1. - 5. Aneta Pompová

Všechny kroužky organizované základní školou jsou žákům nabízeny zdarma.

Přihlášky obdrží děti v ZŠ a MŠ.
Zájmové kroužky budou probíhat dle počtu přihlášených zájemců.