Kroužky

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2023/24

Základní škola

název ročník vedoucí kroužku
Anglický jazyk hrou 1., 2. Mgr. Marie Ledvinová
Badatelský klub I 1., 2. Mgr. Marie Ledvinová
Badatelský klub II 3. - 5.

Mgr. Markéta Klaperová

Mgr. Marie Ledvinová (II. pololetí)

Pohybové hry
(v rámci školní družiny)
1. - 5.

Aneta Pompová

Sarah Pompová


Všechny kroužky organizované základní školou jsou žákům nabízeny zdarma.

Přihlášky obdrží děti v ZŠ.
Zájmové kroužky budou probíhat dle počtu přihlášených zájemců.