02.1.2022

Testování žáků od ledna 2022

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
o dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

o testují se i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci

 

Testování se netýká dětí v mateřské škole.

 


Přiložené soubory

informace-pro-rodice-letak.pdf PDF dokument 146 kB