Kronika akcí školy - 2018/2019

Týden zdraví

Koncem měsíce dubna proběhl na škole Týden zdraví. Projektový týden, který je zaměřen na podporu zdravého životního stylu. Během tohoto týdne se věnujeme i vážnějším otázkám, např. prevenci návykových látek, nebezpečí na internetu, kyberšikaně.

více

Slet čarodějnic

Opět se v družině konala naše oblíbená akce Slet čarodějnic a čarodějů v družině. Bohužel letos jich k nám přiletělo velmi málo. To neměnilo nic na tom, že jsme si tuto akci opět užili. Vařili jsme kouzelnický lektvar, soutěžili o nejrychlejší čarodějnici a čaroděje, skládali jsme čarodějnické puzzle. Snad se nás příští rok sejde více.

více

Vánoční program Náměšť na Hané

Vánoční program Náměšť na Hané

více

Týden ekologie

Tento školní rok jsme se opět věnovali otázkám ekologie, významu a důležitosti třídění odpadů. Během celého týdne jsme tvořili nejrůznější tematické práce na toto téma. V závěru celého týdne nás jako každý rok čekal úklid odpadků v naší obci. I letos ho bylo opravdu hodně.

více

Karneval v MŠ

V naší mateřské škole děti seznamuje s různými tradicemi a zvyky. V měsíci únoru jsme se zabývali Masopustem. Jako příjemné zpestření jsme si 6.3.2019 v naší třídě uspořádali karneval. Rázem se školka proměnila v pohádkovou říši plnou princezen, klaunů, různých zvířátek, kovbojů, čarodějnic a spoustu dalších masek.

více

Školička 2018/2019

Školička 2018/2019

více