Kronika akcí školy - 2015/2016

Den velikonočních tradic

Den velikonočních tradic

více

Vítání jara

Jaro jsme letos vítali 22. 3. netradičním pochodem Měrovicemi. Po vynesení Zimy z obce vyrazily děti ze školy i školky za doprovodu rodičů a sourozenců po skupinkách na trasu s jarními úkoly, za jejichž splnění dostávali veselé obrázky.

více

Prevence

V rámci preventivních aktivit jsme se letos zaměřili také na prevenci šikany mezi žáky. Ve spolupráci s Centrem sociální prevence Kappa-Help Přerov jsme pro děti připravili program zaměřený na budování kolektivu a zlepšení vzájemných vztahů. Děti si vyzkoušely aktivity na podporu přátelství a zároveň se naučily odlišit a pojmenovat rizikové chování vůči sobě a kamarádům. Všichni se programu aktivné účastnili a odnesli si nové vědomosti o této problematice.

více

Týden ekologie v ZŠ

V týdnu od 15. února jsem se škole i školce s dětmi věnovali tématu ekologie a třídění odpadů. Protože chceme vést děti k zodpovědnému chování k životnímu prostředí, celý týden jsme se věnovali tématům zaměřeným na ohleduplné chování k přírodě, zabývali jsme se tříděním a recyklací odpadů.

více

Týden ekologie v MŠ

V letošním roce jsme se v týdnu ekologie zaměřili nejen na třídění odpadů, ale i na jejich možné další využití. V pondělí jsme si povídali a třídili plasty.

více

Karneval MŠ

Dne 12. února se všechny děti v naší školce proměnily v pohádkové postavy. Společně jsme si zatančili a zazpívali, nechyběly ani nové soutěže a hry.

více