16.9.2015

Týden ekologie v ZŠ

V týdnu od 15. února jsem se škole i školce s dětmi věnovali tématu ekologie a třídění odpadů. Protože chceme vést děti k zodpovědnému chování k životnímu prostředí, celý týden jsme se věnovali tématům zaměřeným na ohleduplné chování k přírodě, zabývali jsme se tříděním a recyklací odpadů.

Na začátku týdne se děti zúčastnily programu firmy EKO-KOM Tonda Obal na cestách, kde si prakticky vyzkoušely třídění odpadů a dověděly se spoustu zajímavostí o této problematice. V průběhu týdne pak děti společně vytvářely tematické práce. Vzhledem k obsáhlosti tématu jsme se ekologií zabývali ve většině vyučovacích předmětů a činností ve škole i školce.