Kronika akcí školky - 2021/2022

Nocování v MŠ

Jako poslední akci v tomto školním roce jsme dětem připravili nocování ve školce. Děti a rodiče se sešli na místním fotbalovém hřišti. Zde proti sobě poměřili své síly v různých sportovních soutěžích. Po vyrovnaném výkonu se všichni odměnili dobrým nanukem a nakonec si upekli špekáčky. Poté se děti rozloučily s rodiči a odešly se připravit do MŠ na nocování. Než paní učitelka přečetla pohádku všichni spali až do rána. Všem se to moc líbilo.

více

Rozloučení s předškoláky

V úterý 28.6.2022 jsme se v prostorách MŠ slavnostně rozloučili s dětmi, které od 1.9.2022 nastoupí do základní školy. Děti z MŠ připravily pro rodiče a hosty krátké dramatické pásmo - zpívaly písně o naší planetě Zemi, zatančily taneček o pampelišce a broučcích v trávě a předškoláci zahrály pohádku "Zvířátka a loupežníci". Poté jsme všem přítomným představily naše předškoláky. Dětem byly předány upomínkové předměty nejen ze ZŠ a MŠ, ale také od našeho zřizovatele. Děti si pochutnaly na dobrotách, které upekly ochotné maminky a zbytek odpoledne jsme strávili na školní zahradě. Všem předškolákům přejeme, aby na mateřskou školu s láskou vzpomínaly a v základní škole dobře prospívaly, prožívaly nová dobrodružství a získaly spoustu nových informací.

více

ZOO park Vyškov

Středeční výlet do ZOO parku ve Vyškově se nesl v příjemné slunečné atmosféře. Děti cestovaly vlakem, do centra ZOO parku se prošly nedlouhou procházkou, při které využily dovednosti a vědomosti z dopravního hřiště. V samotném Zoo parku se děti seznámily s různými druhy domácích zvířat, krmily stádo koz na Babiččině dvorečku, vyzkoušely své dovednosti z oblasti hrubé motoriky na dřevěných prolízačkách. V neposlední řadě jsme s dětmi navštívili starodávný statek - děti se seznámily s životem na statku za časů našich prababiček, prošly si stavení, dvůr i stodolu plnou zajímavých strojů, pomocníků při práci a jiných zajímavých věcí. Měly možnost plnit enviromentální úkoly, shlédly zajímavé video projekce. Návštěva ve Vyškově byla pro nás všechny přínosná a obohacující. Cestování vlakem děti zvládly na jedničku a všichni jsme ve zdraví navrátili zpět do Měrovic.

více

Dopravní hřiště Kojetín

Ve středu 15.6.2022 jsme se s dětmi vydali na dopravní hřiště v Kojetíně. Dům dětí a mládeže v Kojetíně připravil pro děti silnice, přechody pro chodce, dopravní značení i semafory. Děti si nejprve připomněly pravidla, jak se chováme v dopravním procesu jako chodci, po které straně vozovky jezdíme na kole či chodíme pěšky, osvěžily si vědomosti o dopravních značkách a významu barevných světel na semaforu pro chodce i řidiče. Celé dopoledne nás na hřišti prováděly pracovnice DDM V Kojetíně a dva příslušníci Městské policie v Kojetíně, kteří nám i zajistili doprovod při přesunu dětí tam i zpět na vlakové nádraží. Dopravní dopoledne si děti velice užily a jejich spokojené tváře mluvily za vše. Sluníčko veselou atmosféru jen doladilo.

více

Den dětí v MŠ

V pátek 3.6.2022 jsme se s dětmi odebrali na fotbalové hřiště, na kterém měly děti připravená stanoviště se sportovními a pohybovými disciplínami. Děti se rozdělily do dvou družstev a celé dopoledne si sportovně užily. S ochotou pomáhaly paním učitelkám s úklidem pomůcek. Vše jsme završili na zahradě MŠ. Zde děti hledaly ukrytý poklad, smlsly si na zmrzlinovém poháru a obdržely pamlskové diplomy z dílny paní učitelky Lenky.

více

Agro Kojetín

Prezentace moderního zemědělství - techniky, farmářství, pěstování plodin - to bylo Agro Kojetín. Naše děti zajímala nejen technika hasičského záchranného sboru, ale především stroje, které obdělávají pole a můžeme je občas zahlédnout i na polích v blízkosti naší vesnice. Domácí zvířátka neušla pozornosti ani dětem, ani nám dospělým. Procvičili jsme si jejich názvy i názvy mláďat, prohlédli jsme si obrazovou galerii a naše ratolesti se s radostí a odhodláním povozily na koních. Zajímavá byla i ukázka cvičení psů - agility. Dopoledne strávené na travnaté ploše u fotbalového hřiště bylo plné zážitků, radosti a odměn.

více