08.3.2021

Vlastivěda 5. ročník

Otevři si cvičení pro 5. ročník ONLINE

Úkoly na týden od 29.3. do 2.4.

Opakování dějepisného učiva 4. ročníku

http://skolicka6.sweb.cz/INTERAKTIVNI%20TABULE/SMART%20BOARD%20VLASTIVEDA.htm

https://beckotc.webnode.cz/vlastiveda/kapitola-o-case/

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

Úkoly na týden od 22.3. do 26.3.

Opakování dějepisného učiva 4. ročníku

https://rysava.websnadno.cz/Vlastiveda.html

Úkoly na týden od 15. 3. do 19. 3.

Člověk a kultura

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura

Podívej se na videa:

https://edu.ceskatelevize.cz/tema/clovek-a-kultura

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E

Úkoly na týden od 8. 3. do 12. 3.

Rozpočet (příjmy a výdaje)

https://www.zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Ob%C4%8Dansk%C3%A1%20v%C3%BDchova/6.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/VY_32_INOVACE_Bo_03-20_OV-6.pdf