05.5.2020

Prvouka 1. ročník

Otevři si cvičení pro 1. ročník ONLINE CVIČENÍ

ONLINE CVIČENÍ – NOVÁ

Online cvičení 29. 3. – 2. 4.                             

Svátky jara

https://slideplayer.cz/slide/3031705/

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/svatky_jara1.htm

Pokračuj na další cvičení.

Jaro na zahradě

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1221

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1505

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_zahrada1.htm

Pokračuj na další cvičení.

Online cvičení 22. 3. – 26. 3.                             

Jaro

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1484

Jarní rostliny

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny2.htm

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4442

Online cvičení 15. 3. – 19. 3.                             

Člověk ve společnosti– opakujeme

Povolání dospělých

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/povolani1.htm

Pokračuj na další cvičení.

Nakupujeme

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/obchody1.htm

Pokračuj na další cvičení.

Jaro

https://www.youtube.com/watch?v=AwVlIIigwFc

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1501

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro2.htm

Online cvičení 8. 3. – 12. 3.

Orientace v čase- opakujeme

Procvičuj předcházející online cvičení.

Poznávání hodin

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1228

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1049

Procvičování

https://www.liveworksheets.com/cf727889rf 

Online cvičení 11. 1. – 15. 1.

Orientace v čase

Dny v týdnu

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1051

Denní režim

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1498

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1499

Rodina- opakujeme

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1475

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1113

Online cvičení 4. 1. – 8. 1.

Orientace v čase

Rok a roční období

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/rok1.htm

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1231

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1507

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1508

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1509

Online cvičení 23. 11. – 27. 11.

Procvičujeme

Stromy

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1224

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1226

Ovoce a zelenina

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1223

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1222

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1045

Ptáci

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1521

Živočichové

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1047

Online cvičení 16. 11. – 20. 11.

Jehličnaté stromy

https://edu.ceskatelevize.cz/video/305-jehlicnate-stromy

Podzimní plody

https://edu.ceskatelevize.cz/video/289-podzimni-plody

V lese