Přírodověda

4. ročník

Úkoly na týden od 29.3. do 2.4.

Společenstva vod (rostliny našich vod)

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/spolecenstva-vod/

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/index.html

Úkoly na týden od 22.3. do 26.3.

Společenstva polí (úplně dole Živočichové na polích)

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/spolecenstva-poli/

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html04/foto_026.html

http://ict.unas.cz/sppce/pole26.htm

Úkoly na týden od 15. 3. do 19. 3.

Společenstva polí

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/spolecenstva-poli/

Rostliny na poli

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny1.htm

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_pole_rostliny2.htm

Úkoly na týden od 8. 3. do 12. 3.

Společenstva okolí lidských obydlí

Rostliny kulturní a plané (úplně dole)

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/spolecenstva-okoli-lidskych-obydli/

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_rostliny/abeceda.html

Úkoly na týden od 22. 2. do 26. 2.

Společenstva okolí lidských obydlí

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/spolecenstva-okoli-lidskych-obydli/

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/domaci_zvirata1.htm

Úkoly na týden od 15. 2. do 19. 2.

Pomáháme živočichům v zimě

https://www.keliwood.cz/aktuality/ptaci-krmitko-z-pet-lahve

http://skolicka6.sweb.cz/ZIMA/ZIMA1.htm

Úkoly na týden od 8. 2. do 12. 2.

Život v zimní přírodě:

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/zivot-v-zimni-prirode/

http://skolicka6.sweb.cz/ZIMA/ZIMA1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/zvirata-v-zime/index.htm

Úkoly na týden od 1. 2. do 5. 2.

Téma: Půda

Půda

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFda

Složení půdy:

http://www.enviweb.cz/40219

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=vrREu4C6Ux4&ab_channel=Lov%C3%ADme.bio

https://www.youtube.com/watch?v=Hzr8f1c3tbc&ab_channel=BioinstitutOlomouc

https://www.youtube.com/watch?v=1rLFm24HNzs&ab_channel=BioinstitutOlomouc

Úkoly na týden od 25. 1. do 28. 1.

Energetické zdroje

https://zs-zelatovska.cz/upload/files/neobnovitelne_a_obnovitelne_ZE.pdf

https://cs.wikibooks.org/wiki/Energetick%C3%A9_zdroje_na%C5%A1%C3%AD_planety_a_jejich_vyu%C5%BEit%C3%AD

Obnovitelná energie

https://cs.wikibooks.org/wiki/Energetick%C3%A9_zdroje_na%C5%A1%C3%AD_planety_a_jejich_vyu%C5%BEit%C3%AD

Neobnovitelná energie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neobnoviteln%C3%BD_zdroj_energie

Úkoly na týden od 18. 1. do 22. 1.

Horniny a nerosty

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/horniny-a-nerosty/

http://www.brumlik.estranky.cz/file/560/horninyanerostyctvrta.htm

http://www.brumlik.estranky.cz/file/567/horninyprirazovani.htm

http://www.zsladice.edu.sk/predmety/prir3.html

Co je pod povrchem Země?

https://www.youtube.com/watch?v=r6JYuId8waE&list=PL00A90CE1D82A676F&ab_channel=Kabibasket

Úkoly na týden od 11. 1. do 15. 1.

Doplň správně společné údaje pro horniny a nerosty. Pak stiskni tlačítko KONTROLA.

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_1.htm

Dovedeš poznat, k čemu se horniny a nerosty používají. Spoj k sobě správné dvojice. Pak stiskni tlačítko KONTROLA.

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_2.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_3.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_4.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_5.htm

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/horniny-a-nerosty/

Úkoly na týden od 4. 1. do 8. 1.

Látky a jejich vlastnosti. Skupenství látek.

Přečti si:

http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-8/Zm-skup_01.pdf

https://www.zsnadvodovodem.cz/soubor-zmeny-skupenstvi-79-.pdf

Třídění látek do příslušných skupenství. Stiskni tlačítko SPUSTIT.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2933

Úkoly na týden od 23.11. do 27.11.

Prezentace Vlastnosti vzduchu:

https://docs.google.com/presentation/d/1aKEhqwMfW5ptaLgQolTSenoaFzQm3JMbz5pzU1d1W00/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i4

Rychlost větru:

https://www.youtube.com/watch?v=IRz3BE1AjIA&ab_channel=VariousArtists-Topic

Úkoly na týden od 16.11. do 20.11.

Podívej se na složení vzduchu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch

Vzduch, atmosféra

http://www.zemepis.com/vzduch.php

Podívej se na kreslené video o vzduchu, atmosféře:

https://www.youtube.com/watch?v=l6Mm6-vkaus&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%BDrozhlas

Můžeš si vyzkoušet tyto pokusy, jestli vzduch existuje.

https://www.youtube.com/watch?v=vNu2QsVXg8c&ab_channel=MichaelaMandova

Úkoly na týden od 9.11. do 13.11.

Přiřaď obrázky k jednotlivým skupenstvím vody.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3549

Zahraj si pexeso.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4014

Rozhodni, zda se jedná o pravdivé tvrzení.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4017

Využití vody.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4013

Zkoumáme vodu.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3551

Úkoly na týden od 2.11. do 6.11.

Podívej se na krátká videa:

Voda, koloběh vody v přírodě.

https://www.youtube.com/watch?v=aHy-gWzCYN0&ab_channel=EuropeanSpaceAgency%2CESA

https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y&ab_channel=Kl%C3%A1raJab%C5%AFrkov%C3%A1

Cesta pitné vody z přírody do vašeho kohoutku, jak se použitá voda dostane vyčištěná zase zpět do přírody.

https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0&ab_channel=GitechKV

Úkoly na týden od 26.10. do 30.10.

MĚŘENÍ-DÉLKA, HMOTNOST, ČAS, TEPLOTA

Pročti si celou stranu tohoto odkazu (jde o opakování veličin).

https://beckotc.webnode.cz/prirodoveda/mereni-delka-hmotnost-teplota-cas/

Převody jednotek délky:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/vyber.htm

Převody jednotek hmotnosti:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/vyber.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti-typ2/vyber.htm

Převody jednotek času:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-casu/prevody-jednotek-casu/vyber.htm


5. ročník

Úkoly na týden od 29.3. do 2.4.

Trávicí soustava

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/traveni.htm

Potravinová pyramida

https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs

https://www.youtube.com/watch?v=6QVazjPuUN0

Úkoly na týden od 22.3. do 26.3.

Oběhová soustava

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/krevni_obeh.htm

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=XbE5uhiYJn0

https://www.youtube.com/watch?v=1Z3nSM0Kfms

Úkoly na týden od 15.3. do 19.3.

Dýchací soustava

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/dychani.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%BDchac%C3%AD_soustava_%C4%8Dlov%C4%9Bka

Podívej se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=34iSralulXg

https://www.youtube.com/watch?v=z3fdeLJ1IOw

Online cvičení 8. 3. – 12. 3.

Svalová soustava

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/svaly.htm

https://www.planina.cz/vyuka/prirodopis/prehledy/prehled_c03_pohybova.pdf

http://davidkova.machovka.cz/prirodopis/etologie-a-ekologie-obratlovcua/svalova-soustava

Online cvičení 22. 2. – 26. 2.

Lidské tělo-kostra

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/kostra.htm

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=3xfpvgJmcY8&ab_channel=U%C4%8D%C3%ADmsesT%C3%BDnu%C5%A1

https://www.youtube.com/watch?v=4pnsoRj3ViA&ab_channel=LenkaHejdov%C3%A1

Úkoly na týden od 15. 2. do 19. 2.

Lidské tělo

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/casti_lidskehotela.htm

http://patak.chytrak.cz/clovek/clovek_02.pdf

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=RndKu3pf0vM&ab_channel=Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1%C4%8Dci1.D

Úkoly na týden od 8. 2. do 12. 2.

Člověk-součást přírody:

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/clovek.htm

https://www.veskole.cz/dumy/zakladni-skola-1-stupen/clovek-soucast-prirody

Úkoly na týden od 18. 1. do 22. 1.

Chování v přírodě

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka/529-1-rocnik/732-ochrana-prirody

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1518

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1517

Úkoly na týden od 11. 1. do 15. 1.

Podívej se na prezentaci: Význam botanických zahrad. ČÍSLO V PŘEHLEDU 195

Podívej se na prezentaci: Význam zoologických zahrad. ČÍSLO V PŘEHLEDU 196

http://data.zsslusovice.cz/24845-prirodoveda

Úkoly na týden od 4. 1. do 8. 1.

Podnebné pásy

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/tropicky_pas.htm

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/subtropicky_pas.htm

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/mirny_pas.htm

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/polarni_pas.htm

Život na planetě Zemi

Odpověz na všech 20 otázek:

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/podminky_zivota_na_zemi.htm

Úkoly na týden od 23.11. do 27.11.

Doplňovačka: Tropický pás.

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/tropicky_pas.htm

Prezentace Tropické deštné lesy:

https://docs.google.com/presentation/d/1FqKTpRZf49qQVfVw9RJsXhZ5BHEeTiHbaLvoO3Q647c/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Prezentace Savany:

https://docs.google.com/presentation/d/1G2YUNkURSLbRDPIcXz6J1-Ffkg4i7Vm7tGgFxJMHpTs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Prezentace Pouště:

https://docs.google.com/presentation/d/1FHxlsaKwlC2bgdMc_S12BH6RzqqwxOnr4vJ0NHcHChs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Úkoly na týden od 16.11. do 20.11.

Podívej se na prezentaci Podnebné pásy.

https://docs.google.com/presentation/d/1FarLrYs-TngJ5-4V2mcJZIsXWAJapvgYzaAWc9SeB-k/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Podívej se na tato výuková videa o podnebných pásech:

https://www.youtube.com/results?search_query=podnebn%C3%A9+p%C3%A1sy+5.+t%C5%99%C3%ADda+dokument

https://www.youtube.com/watch?v=_NBasoE_6aI&ab_channel=Sv%C4%9Btp%C5%99%C3%ADrodyahistorie

https://www.youtube.com/watch?v=8QfM7Z0RO9A&ab_channel=%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1nMach%C3%A1%C4%8Dek

Úkoly na týden 9.11. do 13.11.

Test podmínky život na Zemi.

https://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_5.roc/podminky_zivota_na_zemi.htm

Úkoly na týden 2.11. do 6.11.

Podívej se na prezentaci: Planeta Země.

https://docs.google.com/presentation/d/1VN1rF78x_TaYTgpzOy_XUr-ebaNEdTmwx80XsfO69ik/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Slunce a Země, střídání ročních období. Odpověz na otázky, pak stiskni tlačítko KONTROLA.

http://rysava.websnadno.cz/prirodoveda_4.roc/pr4_slunce_a_zeme.htm

Podívej se na krátké video Střídání dne a noci a ročních období.

https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0&ab_channel=EuropeanSpaceAgency%2CESA

Úkoly na týden 26.10. do 30.10.

Podívej se na prezentaci: Sluneční soustava.

https://docs.google.com/presentation/d/1AH_KLtCMz-IOKiMVNbv0bXtXNXoFAOYoHUHy_hQMei8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

Podívej se na prezentaci: Měsíc a jeho podoby.

https://docs.google.com/presentation/d/1DYkEHAHYJ43hin78o7PyMC_m38Er_y0QihR8_YBX5Sk/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0