• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Vlastivěda

  4. ročník

  Úkoly na týden 15.6. - 19.6.

  Opakuj si všechny online cvičení k závěrečné písemné práci! Vše si znovu důkladně projdi.

  Úkoly na týden 8.6. - 12.6.

  Podívej se na prezentaci Vznik českého království, vláda přemyslovských králů, můžeš tady najít odpovědi k otázkám v pracovním listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1_0skd6nke5Sb-wXG3WQyBg9NTnGy-0uJMLTucLhl3S8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na prezentaci Anežka česká, můžeš tady najít odpovědi k otázkám v pracovním listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1KMd9o9bE_PpnF3ulgFi4zO5Uprrbn1Qq9sDQxVfIVSs/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na kreslený příběh: Přemysl Otakar I.

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230026-premysl-i-otakar/titulky

  Podívej se na kreslený příběh: Václav I.

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230027-vaclav-i

  Podívej se na kreslený příběh: Svatá Anežka

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230028-svata-anezka

  Podívej se na kreslený příběh: Přemysl Otakar II.

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230029-premysl-ii-otakar

  Úkoly na týden 1.6. - 5.6.

  Podívej se na prezentaci Život za vlády prvních Přemyslovců, můžeš tady najít odpovědi k otázkám v pracovním listu.

  http://files.beckotc.webnode.cz/200000320-5af595bef7/8.%C5%BDIVOT%20ZA%20VL%C3%81DY%20PRVN%C3%8DCH%20P%C5%98EMYSLOVC%C5%AE.pdf

  Podívej se na krátké video o románském slohu.

  https://www.youtube.com/watch?v=9cgTEhuQK4k

  Úkoly na týden 25.5. - 29.5.

  Podívej se na prezentaci Slávníkovci, svatý Vojtěch, můžeš tady najít odpovědi k otázkám v pracovním listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/16IIGWRXq7spgwG8AryvTENg4cESbkfUzkX8eBkKIjdM/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na video o životě svatého Vojtěcha.

  https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123417216-svetci-a-svedci/206562211000001-svaty-vojtech

  Podívej se na kreslený příběh o svatém Vojtěchovi.

  https://www.youtube.com/watch?v=k70bM0nf9to

  Úkoly na týden 18.5. - 22.5.

  Vláda prvních Přemyslovců (opakování)

  Budeš přiřazovat správnou odpověď k informacím. Bílé obdélníky přetahuj k černým obdélníkům. Když bude odpověď správná, objeví se ti zelené políčko. Když bude odpověď špatná, objeví se ti červené políčko.

  https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/opakovani-1/prirazovani.html

  https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/opakovani-1/prirazovani.html

  https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/opakovani-1/prirazovani.html

  https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prvni-premyslovci/opakovani-1/prirazovani.html

  Podívej se na kreslený příběh o Boleslavovi II.

  https://www.youtube.com/watch?v=6zMDU5gD-yI

  Úkoly na týden 11.5. - 15.5.

  KŘÍŽOVKA KNÍŽE VÁCLAV, pokud nebudeš vědět odpověď, klikni na tlačítko NÁPOVĚDA, napoví ti první písmeno. Pokud ti nenapoví ani první písmeno,můžeš kliknout znovu na tlačítko NÁPOVĚDA. Jakmile budeš mít celou křížovku, stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_07.htm

  Podívej se na prezentaci KNÍŽE VÁCLAV. Můžeš tady i najít správné odpovědi k pracovnímu listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1Di0u6gke9wT-pTP1ORUih6g5nCLIWY6j-TQXwQVZcVc/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na kreslený příběh o svatém Václavovi:

  https://www.youtube.com/watch?v=KpEvNhmciNs

  Úkoly na týden 4.5. - 8.5.

  Podívej se na prezentaci Vláda prvních Přemyslovců-knížat. Můžeš tady i najít správné odpovědi k pracovnímu listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1lSJCExd81GYymEbVknU07RLw6MxME9bfN4LkQxrJK1s/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Pročti si tento text k tématu Vznik českého státu, vláda Přemyslovských knížat:

  https://beckotc.webnode.cz/_files/200000319-c9b8bcab1f/7.%20%20Vznik%20%C4%8Desk%C3%A9ho%20st%C3%A1tu,%20P%C5%99emyslovci-kn%C3%AD%C5%BEata.pdf

  Podívej se na kreslený příběh Bořivoj a Ludmila:

  https://www.youtube.com/watch?v=EwkI_uyVQPY&index=12&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

  Úkoly na týden 27.4. - 1.5.

  Pravěk a Velkomoravská říše (opakování učiva).

  Budeš se rozhodovat, jestli na otázku odpovíš ANO (je to pravda) x Ne (je to lež). Klikneš na modrou šipku a vybereš variantu ANO nebo NE a stiskneš tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_ano_ne_01.htm

  Prezentace: Opakovaní učiva OD PRAVĚKU AŽ PO VELKOMORAVSKOU ŘÍŠI. Můžeš tady i nalézt odpovědi k otázkám v pracovním listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1MS3mo-m9PV4VhQ_U2cADlqRmYMsEWfe8kxDnM5T7caI/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Úkoly na týden 20.4. - 24.4.

  Prezentace o Velkomoravské říši. Zde můžeš také nalézt odpovědi k pracovnímu listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1XpqLyEtbuI6K28g1OGo9jqYijPJjaESgdOV5hgRfJhA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Prezentace Konstantin (Cyril) a Metoděj. Zde můžeš také nalézt odpovědi k pracovnímu listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/186C0DfnMvimpLfOyyh_BatsktLJNivu1brVXw-kQ7u8/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na animovaný příběh o Velkomoravské říši.

  https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

  Podívej se na animovaný příběh, jak Konstantin (Cyril) a Metoděj putovali naší zemí.

  https://www.youtube.com/watch?v=AsZ3BKahhE8

  Úkoly na týden 15.4. - 19.4.

  Prezentace: Staré pověsti české. Zde můžeš nalézt odpovědi na otázky z pracovního listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1ldhBeJtiPLWwUOG4IgfP59LsiCqX_ELt4ZTZHpQEFM0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  KŘÍŽOVKA STARÉ POVĚSTI ČESKÉ, pokud nebudeš vědět odpověď, klikni na tlačítko NÁPOVĚDA, napoví ti první písmeno. Pokud ti nenapoví ani první písmeno, můžeš kliknout znovu na tlačítko NÁPOVĚDA. :

  http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_05.htm

  Informace, krátký text o naší minulosti v pověstech. :

  https://beckotc.webnode.cz/_files/200000317-21915228b3/5.Na%C5%A1e%20minulost%20v%20pov%C4%9Bstech.pdf

  Tady se můžeš podívat na večerníčky-Staré pověsti české:

  https://www.youtube.com/watch?v=rihbM3pWKvU&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr  (O Čechovi)

  https://www.youtube.com/watch?v=s1ClBcJvQWk&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=2   (O Krokovi a jeho dcerách)

  https://www.youtube.com/watch?v=4ur0sioXi0A&list=PLTHuqoc0y_Xz1_HMni6teiK5bdgkLkOZr&index=4 (O Libuši)

  Podívej se na animovaný příběh o pověsti Krok a jeho 3 dcery. Tady v tomto krátkém videu můžeš také nalézt odpovědi k otázkám v pracovním listě. :

  https://www.youtube.com/watch?v=3VTa4NV-TLc

  Úkoly na týden  6.4.- 10.4.

  Informace o Sámově říši. Tady můžeš také nalézt odpovědi na úkoly z pracovního listu. Jinak je nalezneš v ČERVENÉ učebnici na straně 10:

  https://beckotc.webnode.cz/_files/200000316-b9bf6baba0/4.S%C3%81MOVA%20%C5%98%C3%8D%C5%A0E.pdf

  Další informace k tématu:

  https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/samova-rise/opakovani/prirazovani.html

  Podívej se na animovaný příběh o Sámově říši:

  https://www.youtube.com/watch?v=TGKV84pzdco

  A ještě další video:

  https://www.youtube.com/watch?v=pPYbwRKy-ng

  Úkoly na týden  30.3.- 3.4.

  Pročti si materiál (na základě prostudování materiálu budeš vypracovávat pracovní list). Správné odpovědi nalezneš i v učebnice, kapitola Příchod Slovanů.

  http://rysava.websnadno.cz/valstiveda_4.roc/vl4_dejepis_krizovka_02.htm  (KŘÍŽOVKA PŘÍCHOD SLOVANŮ, pokud nebudeš vědět odpověď, klikni na tlačítko NÁPOVĚDA, napoví ti první písmeno)

  https://beckotc.webnode.cz/_files/200000315-1e4501f3ee/3.SLOVAN%C3%89.pdf  (ZDE MŮŽEŠ TAKÉ NALÉZT SPRÁVNÉ  ODPOVĚDI)

  https://skolakov.eu/vlastiveda/4-trida/prichod-slovanu/opakovani/prirazovani.html

  https://stredoveky-jarmark.webnode.cz/bohove/  POHANŠTÍ BOHOVÉ A INFORMACE O NICH

  Úkoly na týden 23.3.- 27.3.

  Pročti si materiál (na základě prostudování materiálu budeš vypracovávat pracovní list).

  https://beckotc.webnode.cz/vlastiveda/pravek/

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3234

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3233

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3232

   

  5.ročník

  Úkoly na týden 15.6. - 19.6.

  Opakuj si všechny online cvičení k závěrečné písemné práci! Vše si znovu důkladně projdi.

  Úkoly na týden 8.6. - 12.6.

  PREZENTACE OBROZENÍ ČESKÉHO JAZYKA. Celou prezentaci si přečti, můžeš zde i najít správné odpovědi k otázkám v PL.

  https://docs.google.com/presentation/d/1JtVXayYidioL0oZcoLF0ZeV2PCHCWwNCZerASEEbX3w/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na kreslený příběh: Počátky národního obrození

  https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok

  Úkoly na týden 1.6. - 5.6.

  PREZENTACE VYNÁLEZY MĚNÍ SVĚT. Celou prezentaci si přečti, můžeš zde i najít správné odpovědi k otázkám v PL.

  https://docs.google.com/presentation/d/1_YjI4bj701qIp2IdYe0nH8slefePiWLKcwEPgkTiLo4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  KŘÍŽOVKA VYNÁLEZY MĚNÍ SVĚT, pokud nebudeš vědět odpověď, klikni na tlačítko NÁPOVĚDA, napoví ti první písmeno. Pokud ti nenapoví ani první písmeno,můžeš kliknout znovu na tlačítko NÁPOVĚDA. Jakmile budeš mít celou křížovku, stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/05_vynalezy_meni_svet.htm

  Podívej se na kreslené video Bouřlivý rozvoj vědy a techniky.

  https://www.youtube.com/watch?v=f3eCoHZ1e7I

  Úkoly na týden 25.5. - 29.5.

  PREZENTACE VYNÁLEZY MĚNÍ SVĚT. Celou prezentaci si přečti, můžeš zde i najít správné odpovědi k otázkám v PL.

  https://docs.google.com/presentation/d/1_YjI4bj701qIp2IdYe0nH8slefePiWLKcwEPgkTiLo4/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na krátké video o vynálezci parního stroje Jamese Watta.

  https://www.youtube.com/watch?v=PLjZkHvUv1g

  Podívej se na kreslené video Věk páry.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZZyXvJ1SkqY

  Úkoly na týden 18.5. - 22.5.

  Podívej se na kreslený příběh o Zemědělství a životě na vesnici v 18. století (za vlády Marie Terezie a jejího syna Josefa II.)

  https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk

  Úkoly na týden 11.5. - 15.5.

  Podívej se na prezentaci Doba osvícenská, císař Josef II. . Můžeš tady i najít správné odpovědi k pracovnímu listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1YogFNvpsYWe3dKTKsO4DVkaxLhdPkXxj_t90SgZtQsg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i42

  KŘÍŽOVKA DOBA OSVÍCENSKÁ, pokud nebudeš vědět odpověď, klikni na tlačítko NÁPOVĚDA, napoví ti první písmeno. Pokud ti nenapoví ani první písmeno,můžeš kliknout znovu na tlačítko NÁPOVĚDA. Jakmile budeš mít celou křížovku, stiskni tlačítko KONTROLA. Úplně dole je seznam otázek do křížovky.

  http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/02_doba_osvicenska.htm

  Podívej se na kreslený příběh o Josefovi II.:

  https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA

  Úkoly na týden 4.5. - 8.5.

  Podívej se na prezentaci Doba osvícenská, císařovna Marie Terezie. Můžeš tady i najít správné odpovědi k pracovnímu listu.

  https://docs.google.com/presentation/d/1YogFNvpsYWe3dKTKsO4DVkaxLhdPkXxj_t90SgZtQsg/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.i0

  Podívej se na kreslený příběh o Marii Terezii:

  https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w

  Podívej se na kreslený příběh o reformách Marie Terezie:

  https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ

  Podívej se na kreslený příběh o školské reformě Marie Terezie:

  https://www.youtube.com/watch?v=o06OQ6RGkVc

  Úkoly na týden 27.4. - 1.5.

  Opakování učiva 4. ročníku až po Jan Ámos Komenský.

  Celý tento týden si projdi všechny online cvičení z předcházejících týdnů. Pracovní list je zaměřený na opakování dosud probraného učiva.

  Úkoly na týden 20.4. - 24.4.

  Prezentace Jan Ámos Komenský ,,Učitel národů“.