• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Školská rada

  Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  Její funkční období je tříleté.

   

  Školská rada pro šk. rok 2018/2019

  Zástupce zřizovatele Alena Achbergerová
  Zástupce školy, předsedkyně školské rady Mgr. Marie Ledvinová
  Zástupce rodičů Marie Pompová