• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Školní družina

  Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny s kapacitou 30 žáků.

  Provoz školní družiny je ve školním roce 2019/2020, na základě zájmu a potřeb rodičů, od 11.40 do 15.00 hodin. 

  K docházce do ŠD je každoročně přihlášeno celkem 30 dětí. Děti mají k dispozici koberec k hrám, dětské vybavení a hračky, využívají tělocvičnu a v případě potřeby také třídy v prvním patře a učebnu informatiky. Školní družina je vybavena novým nábytkem, počítačem a televizí.

  Ze školní družiny jsou děti uvolňovány do zájmových kroužků a nepovinného předmětu náboženství, které škola organizuje.

  Činnost školní družiny je zaměřena převážně rekreačně s důrazem na aktivní pohyb v přírodě nebo tělocvičně, zároveň jsou u dětí rozvíjeny schopnosti a dovednosti v oblasti výtvarné výchovy, pracovních činností, práce s počítačem. Program školní družiny je také vhodně doplňován mnoha tematickými akcemi, děti pravidelně nacvičují vystoupení pro spolužáky a mateřskou školu, věnují se přípravě pokrmů a stolování, účastní se her, soutěží, olympiád apod. V průběhu roku jsou také žáci seznamováni s dopravní tematikou.

  Obsah vzdělávání ve školní družině je dán Školním vzdělávacím programem školní družiny a je plně v souladu s obsahem školního vzdělávacího programu „Škola s úsměvem“, na který navazuje a vhodně ho doplňuje.

  Režim školní družiny je upraven ve Vnitřním řádu školní družiny, který je součástí školního řádu.