• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Český jazyk 5. ročník

  Klikni na červený nadpis a otevři si cvičení pro 5. ročník

  Úkoly na týden 15.6. - 19.6.

  Opakuj si všechny online cvičení k závěrečné písemné práci! Vše si znovu důkladně projdi.

  Úkoly na týden 8.6. - 12.6.

  Budeš se rozhodovat, jestli jde o větu jednoduchou nebo o souvětí. Větu jednoduchou budeš značit písmenem J, souvětí budeš značit písmenem S. Jakmile vše určíš, podíváš se do sloupečku KONTROLA a zjistíš, jak si celé cvičení zvládnul.

  http://skolicka6.sweb.cz/SOUVETI/VETAJEDNODUCHA.htm

  Opět se budeš rozhodovat, jestli jde o větu jednoducho nebo o souvětí. Jakmile budeš mít, stiskneš tlačítko KONTROLA. Vlevo si pročti, co znáš o větách. Je to nápověda ke cvičení, které máš vpravo udělat.

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/vetny_celek.htm

  Úkoly na týden 1.6. - 5.6.

  Budeš přiřazovat slovesa k času, ve kterém jsou (čas přítomný, minulý, budoucí). Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa4.htm

  Budeš určovat slovesný čas. Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa6.htm

  Budeš psát zadaná slovesa ve všech časech v 1. osobě jednotného čísla (JÁ). Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLUJ.

   https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa7.htm

  Budeš přiřazovat, co k sobě patří. Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa3/zpusob1.htm

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa3/zpusob2.htm

  Budeš určovat osobu, číslo, čas a způsob. U způsobu rozkazovacího a podmiňovacího čas neurčujeme. Klikni na šipku v okýnku a vyber správně. Pak stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

  Úkoly na týden 25.5. - 29.5.

  Budeš přiřazovat slovesa k příslušné osobě: první, druhá, třetí. Jakmile všechno budeš mít, klikni na tlačítko ZKONTROLOVAT.

  https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/869

  Budeš přiřazovat slovesa ke správné osobě. Jakmile budeš mít, klikni na tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa2.htm

  Urči osobu a číslo u vyznačených sloves ve větách. Jakmile budeš mít, klikni na tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa3.htm

  Úkoly na týden 18.5. - 22.5.

  Tady si budeš opakovat, co všechno víš o slovesech. Pokud nebudeš znát odpověď, najdeš ji i v učebnici na straně 81, 82.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa1.htm

  Ve větách budeš hledat slovesa, to označíš a klikneš na tlačítko VYHODNOTIT, pak klikneš na tlačítko DALŠÍ.

  https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3268

  Budeš v textu hledat slovesa, klikni na ně.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv9.htm

  Budeš určovat, jestli jde o sloveso ve tvaru jednoduchém nebo složeném. Jakmile budeš mít, klikni na tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa5.htm

  Budeš v textu vyhledávat tvary sloves v infinitivu, budeš je označovat tak, že na ně klikneš. Infinitiv je zakončen na písmeno T.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv2.htm

  Úkoly na týden 11.5. - 15.5.

  V prvním sloupci budeš určovat, jestli jde o číslovku určitou či neurčitou. Ve druhém sloupci napíšeš druh číslovky. Nakonec stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/cislovky1.htm

  Budeš určovat správný druh číslovek:

  http://www.kaminet.cz/ces/slova/_cislovky1.php

  http://www.kaminet.cz/ces/slova/_cislovky2.php

  http://www.kaminet.cz/ces/slova/_cislovky3.php

  Úkoly na týden 4.5. - 8.5.

  Na těchto webových stránkách si pročti základní informace o číslovkách. Využiješ příští týden na další pracovní list.

  https://on-lineprocvicovani.estranky.cz/clanky/cesky-jazyk-5---to-nejzajimavejsi-z-ucebnice/cislovky.html

  https://www.slovnidruh.cz/cislovky/

  Budeš hledat ve větách číslovky. Klikneš na ni, pokud to bude správně, objeví se zelená barva. Pokud to bude špatně, objeví se červená barva. Po každé větě klikneš na tlačítko DALŠÍ. Je tam celkem 12 vět.

  https://www.pravopisne.cz/2017/04/hledani-cislovky-ve-vete-pravocviko-12/

  Úkoly na týden 27.4. - 1.5.

  Celý tento týden si procvičuj vše o zájmenech, skloňování zájmen, druhy zájmen. Znovu si projdi všechna cvičení z minulých týdnů.

  Úkoly na týden 20.4. - 24.4.

  SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN JÁ, MY, VY

  Budeš doplňovat  my (jako všichni) / mi (jako mně). Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLOVAT.

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  Budeš doplňovat tvary zájmena ona, naše. Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLOVAT.

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  Budeš doplňovat tvary zájmena my, vy, oni. Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLOVAT.

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  Úkoly na týden 15.4. - 19.4.

  Tady si pročti, jak skloňujeme osobní zájmena

  https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/zajmena/sklonovani-zajmen/

  Budeš doplňovat správný tvar zájmena JÁ. Doplň správně MĚ/MNĚ

  http://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/ZAJMENA13.htm(Udělej 3 cvičení)

  Doplň správný tvar zájmena JÁ:

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena2.htm

  Tady se budeš rozhodovat, jestli napíše zájmeno SEBOU nebo S SEBOU (jako předložku):

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php

  Úkoly na týden 6.4. - 10.4.

  (Tady si pročti informace, jaké máme druhy zájmen, jak je poznáme. Stejné informace máš i v učebnici na straně 96-100).

  https://beckotc.webnode.cz/cesky-jazyk/slovni-druhy/zajmena/druhy-zajmen/

  Budeš určovat druh vyznačeného zájmena ve větě. Udělej pouze 2 cvičení.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/zajmena1.htm

  Budeš vyhledávat zájmena v každém řádku 3 zájmena, vždy je označíš kliknutím, jakmile to budeš mít, klikneš na tlačítko DALŠÍ.)

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/zajmena/vyhledavani-1.html

  (Budeš hledat ve větách zájmena a určovat jejich druh).

  (http://zsvernerice.cz/cviceni/cj/cj_cviceni/druhy_zajmen.htm

  Úkoly na týden 30.3. - 3.4.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm

  (2 cvičení)

   http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_tvrda1.htm

  (2 cvičení)

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_mekka1.htm

  (2 cvičení)

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci1.htm

  (2cvičení)

  Úkoly na týden 23.3. - 27.3.

  Český jazyk pro 5. Ročník

  Kapitola 02 Přídavná jména, skloňování (5 cvičení)

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php