• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Český jazyk 4. ročník

  Klikni na červený nadpis a otevři si cvičení pro 4. ročník 

  Úkoly na týden 15.6. - 19.6.

  Opakuj si všechny online cvičení k závěrečné písemné práci! Vše si znovu důkladně projdi.

  Úkoly na týden 8.6. - 12.6.

  Budeš ve větách hledat podmět a přísudek. Piš malými písmeny. Když budeš mít, stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm

  Doplň do okýnek správná slova, až budeš mít vše hotovo, stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek5.htm

  Úkoly na týden 1.6. - 5.6.

  Celý pracovní list se věnuje opakování: Souvětí a větné vzorce. Znovu si projdi i úkoly/cvičení z minulého týdne.

  Nové úkoly:

  Budeš skládat vzorce k souvětí. Když budeš mít, stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/souveti1.htm

  Budeš sestavovat větný vzorec souvětí. Vyber správné kartičky k sestavení větného vzorce a přesuň je myší na modré pole. Jakmile budeš mít, stiskni tlačítko KONTROLA. K dalším větným vzorcům se dostaneš kliknutím na symbol →, který je vpravo nahoře.

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

  K souvětím, která jsou psána vlevo, budeš přiřazovat správný větný vzorec z nabídky vpravo. Jakmile budeš mít, stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/858/vzorcevet.htm

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/857/vzorcevetaa.htm

  Úkoly na týden 25.5. - 29.5.

  Budeš sestavovat větný vzorec souvětí. Vyber správné kartičky k sestavení větného vzorce a přesuň je myší na modré pole. Jakmile budeš mít, stiskni tlačítko KONTROLA.

  K dalším větným vzorcům se dostaneš kliknutím na symbol →, který je vpravo nahoře.

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/veta-souveti/vetne-vzorce/cviceni1.htm

  K souvětím, která jsou psána vlevo, budeš přiřazovat správný větný vzorec z nabídky vpravo. Jakmile budeš mít, stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/858/vzorcevet.htm

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/857/vzorcevetaa.htm

  Úkoly na týden 18.5. - 22.5.

  Celý pracovní list se věnuje opakování: věta jednoduchá a souvětí. Znovu si projdi úkoly/cvičení z minulých týdnů (Úkoly na týden 4.5.- 8.5. a na týden 11.5.-15.5.).

  Úkoly na týden 11.5. - 15.5.

  Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber druh větného celku VĚTA JEDNODUCHÁ x SOUVĚTÍ. Pak stiskni KONTROLA.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/vetny_celek.htm

  Budeš se rozhodovat, jestli jde o větu jednoduchou nebo souvětí. Potom musíš napsat, z kolika vět se skládá (jejich počet). Pak stiskni tlačítko KONTROLA.

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/862/vetasouveti.htm

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/859/vetasouvetic.htm

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/860/vetasouvetib.htm

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/861/vetasouvetia.htm

  Úkoly na týden 4.5. - 8.5.

     Budeš se rozhodovat, jestli jde o větu jednoduchou nebo o souvětí. Větu jednoduchou budeš značit písmenem J, souvětí budeš značit písmenem S. Jakmile vše určíš, podíváš se do sloupečku KONTROLA a zjistíš, jak si celé cvičení zvládnul.

  http://skolicka6.sweb.cz/SOUVETI/VETAJEDNODUCHA.htm

  Opět se budeš rozhodovat, jestli jde o větu jednoducho nebo o souvětí. Jakmile budeš mít, stiskneš tlačítko KONTROLA. Vlevo si pročti, co znáš o větách. Je to nápověda ke cvičení, které máš vpravo udělat.

  http://www.brumlik.estranky.cz/file/1007/vjs.htm

  Úkoly na týden 27.4. - 1.5.

  Podle zadání budeš psát správný tvar sloves.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa8.htm

  Budeš určovat mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa9.htm

  Doplň k osobám a číslům správný tvar slovesa.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis1.htm

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis2.htm

  Budeš přiřazovat správná zájmena ke slovesné osobě a číslu.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis3.htm

  Doplň ke slovesům nejdříve vhodné zájmeno, pak urči slovesnou osobu a číslo.

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloveso_oscis4.htm

  Úkoly na týden 20.4. - 24.4.

  Budeš přiřazovat slovesa k času, ve kterém jsou (čas přítomný, minulý, budoucí). Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa4.htm

  Budeš určovat slovesný čas. Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa6.htm

  Budeš psát zadaná slovesa ve všech časech v 1. Osobě jednotného čísla (JÁ). Jakmile cvičení budeš mít, stiskni tlačítko ZKONTROLUJ.

   https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa7.htm

  Úkoly na týden 15.4. - 19.4.

  Budeš přiřazovat slovesa k příslušné osobě: první, druhá, třetí. Jakmile všechno budeš mít, klikni na tlačítko ZKONTROLOVAT.

  https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-osoba-2-uroven/869

  Budeš přiřazovat slovesa ke správné osobě. Jakmile budeš mít, klikni na tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa2.htm

  Urči osobu a číslo u vyznačených sloves ve větách. Jakmile budeš mít, klikni na tlačítko ZKONTROLUJ.

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa3.htm

  Úkoly na týden 6.4.- 10.4.

  Tady si budeš opakovat, co všechno víš o slovesech. Pokud nebudeš znát odpověď, najdeš ji v učebnici na straně 66,67:

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa1.htm

  Ve větách budeš hledat slovesa, to označíš a klikneš na tlačítko VYHODNOTIT:

  https://www.umimecesky.cz/rozbory-urcovani-sloves-1-uroven/3268

  Budeš určovat, jestli jde o sloveso ve tvaru jednoduchém nebo složeném:

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/slovesa5.htm

  Budeš se rozhodovat, jestli je sloveso ve tvaru určitém nebo infinitivu:

  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa2/infinitiv1.htm

  Úkoly na týden 30.3.- 3.4.

  Český jazyk pro 4. ročník    

  Kapitola 03 Podstatná jména-rod střední                                  

  Kapitola 04 Podstatná jména-rod ženský                                        

  Kapitola 05 Podstatná jména-rod mužský

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodstredni_rodcislopadvzor1.htm

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodzensky_rodcislopadvzor2.htm

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_rodcislopadvzor3.htm

  Úkoly na týden 23.3.- 27.3.

  https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-mix