• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Český jazyk 2. ročník

  Klikni na červený nadpis a otevři si cvičení pro 2. ročník  

  ČTENÍ:

  denně čtení textu v čítance, alespoň jednu stránku

  MLUVNICE:

  ONLINE CVIČENÍ 1

  Párové souhlásky – cvičení 1

  Párové souhlásky (obtížnost lehká).

  Párové souhlásky – cvičení 2

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

  Odkazy k procvičování:

  Párové souhlásky 2

  Pomůcky pro určování správné souhlásky:

  Cop B/P

  1)    Jeden cop

  2)    Dva copy

  3)    Mnoho copů

  4)    Bez copu

  5)    Případně zvolit podobné slovo - cůpek

  ONLINE CVIČENÍ 2

  Párové souhlásky na konci slov B/P

  Párové souhlásky na konci slov T/D

  Párové souhlásky na konci slov Ď/Ť

  Párové souhlásky na konci slov H/CH

  Párové souhlásky na konci slov V/F

  Párové souhlásky na konci slov S/Z

  Párové souhlásky na konci slov Ž/Š

  Poznámka:

  vždy udělej všechna 3 cvičení, pokud u druhého cvičení nebudeš umět pojmenovat obrázek, stačí kliknout do textového pole pod obrázkem a zmáčknout „nápověda“. S každým kliknutím se odkryje jedno písmenko.

  Párové souhlásky – cvičení 4

  Párové souhlásky- procvičování (prvních 8 cvičení)

  Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – cvičení 5

  doplňování dě, tě, ně (5 cvičení)

  doplňování bě, pě, vě, mě (5 cvičení)

  ONLINE CVIČENÍ 3

  Vezmi si učebnici na straně 12 a nauč se zpaměti celou abecedu ????.

  Online procvičování – abeceda

  Abeceda- procvičování(prvních 10 cvičení)

  Pozn: Ve cvičení 10 doplňuješ velká i malá písmenka,

  ONLINE CVIČENÍ 4

  Řazení slov podle abecedy

  Poznámka:slova se řadí podle abecedy tak, že se podíváš na první písmenko, kterým slovo začíná a podle prvních písmenek řadíš slova podle abecedy.

  Příklad:Bára, Alena, Milada, Šárka.

  Pokud máš jména seřadit podle abecedy, první bude Alena (A je první písmeno v abecedě), pak bude Bára (B je v abecedě až po A, ale je dříve než M a Š), pak Milada (M je v abecedě po A i B, ale je před Š), Šárka (Š je v abecedě po A, B, M).

  Řazení slov podle abecedy- lehčí obtížnost(prvních 5 cvičení)

  Poznámka:Pokud některá slova začínají stejným písmenem, musíš se řídit podle druhého písmena ve slově (pokud je i druhé písmenko stejné, řídíš se podle třetího, čtvrtého…)

  Příklad:Martina, Alena Mirek, Lenka

  Pokud máš jména seřadit podle abecedy, první bude Alena (A je první v abecedě), pak bude Martina (Martina začíná na stejné písmenko jako Mirek, tudíž se musíme podívat na druhé písmenko ve slovech, druhé písmeno ve slově Martina je A, druhé písmeno ve slově Mirek je I, Martina bude tedy před Mirkem, protože písmeno A je v abecedě před I), poslední bude Lenka (L je v abecedě až po M).

  Pomocné video: https://www.youtube.com/watch?v=x8ciF2RHs6A

  Řazení slov podle abecedy- těžší obtížnost(cvičení 8b-14b)

  Řazení slov podle abecedy- těžší obtížnost(když máš cvičení hotové, dej „zkontrolovat“ a poté klikni na modrou šipku pro další cvičení).

  ONLINE CVIČENÍ 5

  Řazení slov podle abecedy

  řazení slov podle abecedy(seřaď jednotlivá slova zleva doprava podle toho, jak jdou po sobě podle abecedy, slova přetahuješ myší)

  Podstatná jména

  Podstatná jména jsou názvy OSOB, ZVÍŘAT A VĚCÍ. Ukazujeme si na ně slovy TEN, TA, TO, TI, TY

  Příklad: TEN tatínek, hrnec, pes, TA maminka, růže, postel, TO kuře, ovoce, pouzdro, TI tatínci, TY maminky

  Hledej podstatná jména(Ukazuješ si na ně slovy TEM, TA, TO, TI, TY, viz výše).

  Ukazování na podstatná jména - TEN, TA, TO, TI, TY(přečteš si dané slovo a ukážeš si na něj jedním ze slov TEN, TA, TO, TI, TY, slovo přiřadíš z podstatnému jménu)

  Rozdělování podstatných jmen na OSOBY, ZVÍŘATA a VĚCI(Osoby jsou: učitel, David, doktor; Zvířata jsou: pes, kočka, jezevec, Věci jsou: tužka, pastelka, křída)

  ONLINE CVIČENÍ 6

  Podstatná jména

  Rozdělování podstatných jmen na osoby, zvířata a věci

  Třídění podstatných jmen na osoby, zvířata a věci (nejprve klikneš na podstatné jméno a poté klikneš na místo, kde ho chceš umístit)

  Podstatná jména (postupuj podle zadání, až budeš mít cvičení hotovo, klikni na políčko „další cvičení“)

  ONLINE CVIČENÍ 7

  Slovesa

  Slovesa jsou slova, která vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

  Příklad:sedí, utíká, čteme

  Najdi sloveso ve větách(hledej slovesa ve větách, sloveso označíš, že na něj klikneš)

  Najdi sloveso mezi slovy

  Najdi sloveso ve větách 2

  Vyber vhodné sloveso

  Rozdělování slov na podstatná jména a slovesa

  ONLINE CVIČENÍ 8

  Předložky

  Předložky jsou slova, která ve větě stojí před podstatnými jmény. Předložky čteme s následujícím slovem obvykle dohromady, alepíšeme je vždy zvlášť.

  Příklady předložek: k, za, před, bez, u, od, pro, do, s, v, nad, pod, přes

  Doplň předložku

  Doplň předložku 2

  Doplň vhodnou předložku

  Vyber předložku 1 - Úpice

  Vyber předložku 2 - Úpice

  Spojky

  Spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty.

  Příklady spojek: a, i, ani, nebo, ale, že, když, kdyby, aby, protože, jestliže…

  Spojky (1., 3., a 4. cvičení)

  Spojky 2 (když cvičení dokončíš, klikni na „další cvičení“)