• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Půjdu do školy..

  ABY BYL PRVŇÁČKŮV NÁSTUP DO ŠKOLY CO NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ..

  Po předškolním období začíná dětem nová životní etapa – budou z nich  ŠKOLÁCI !

  Nástup do školy s sebou nese celou řadu změn a nových povinností – pravidelná docházka do školy, plnění domácích úkolů, delší soustředění se a pozornost věnovaná jedné činnosti.                                

  Aby byl prvňáčkův nástup do školy co nejpříjemnější, doporučujeme:  

        NESTRESOVAT děti dopředu a na vše je PŘIPRAVIT.

  Rodiče by se měli vyvarovat vět typu: „Počkej, až půjdeš do školy, nastanou ti těžké časy!“ apod. Děti potřebují cítit od rodičů podporu.                                                                                          

  A jak je to s přípravou?

  Neznamená to, že budete děti učit nějaké učivo, chcete je naučit samostatnosti. Nezapomeňte, že ve třídě budou sami za sebe, bez maminek a budou muset vše zvládnout. Jak to zvládnou a jak rychle, to záleží právě na přístupu rodičů.

  Vynikající a účinnou pomocí je v tomto směru docházka do mateřské školy, kde si děti nenásilnou formou zvykají být nějaký čas bez maminky, zvykají si na kolektiv stejně starých dětí, učí se s nimi jednat, seznamují se s děním kolem nich, učí se sebeobsluze v oblékání a jídle, dostávají základní znalosti o světě, naučí se správně držet pastelky, správně vyslovovat hlásky. A to je právě všechno to, co budou potřebovat jako dobrý start pro první třídu!

  Pokuste se tedy zamyslet nad tím, jaký „start“ školní docházky bude mít vaše dítě:

  Umí se vaše dítě samo obléci? 

  Dokáže se samo najíst?

  Dokáže bez odmlouvání poslechnout jinou osobu než je rodič?

  Zvládne se alespoň 10 minut soustředit na jednu činnost?

  Dokáže být pár hodin bez maminky?

  Zvládne chvíli mlčet a vnímat řeč jiné osoby?

  Rozezná barvy?

  Dokáže rozeznat velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí?

  Pojmenuje zvířátka, hračky, osoby, věci kolem sebe?

  Chápe počet do 3?

  Umí počítat na prstech a vyjmenovat číslenou řadu do 5?

  Dovede správně držet tužku (pastelku)?

  Dokáže vymalovat obrázek?

  Nebojí se o něco požádat?

  Umí pozdravit a poděkovat?

  Dokáže správně vyslovovat?

  Pamatuje si říkadla, básničky, písničky?

  Umí pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení?

   

  Pokud jste na vše odpověděli ANO, pak je vaše dítě pro zahájení povinné školní docházky dostatečně připraveno.

  V případě, že některé dovednosti neovládá, máme před sebou ještě čas na zlepšení.

   

  O možnosti odkladu povinné školní docházky se můžete informovat v mateřské škole a u ředitelky školy

   

  Veškeré informace o nákupu školních potřeb a o přípravě dětí do školy dostanou rodiče na ŠKOLIČCE pro děti a jejich rodiče v závěru školního roku.