• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Zápis do MŠ
 • Plán činností školy 2. pololetí

  Plán činností školy II. pololetí 2018/2019

  ÚNOR

  • 1. 2. – Pololetní prázdniny
  • 18.  – 24. 2.  Jarní prázdniny
  • Dětský karneval – MŠ
  • Školní galaples – akce ŠD

  BŘEZEN

  • Divadelní představení - MěK Kojetín
  • Matematický klokan – účast v mezinárodní soutěži, ZŠ
  •      kategorie CVRČEK – 2. + 3. roč.
  •      kategorie KLOKÁNEK – 4. + 5. roč.
  • „Školička“ – odpolední setkání s předškolními dětmi v ZŠ (téma: „Máme rádi zvířata“)
  • Vítání jara v ZŠ a MŠ

  DUBEN

  • Zápis k základnímu vzdělávání
  • Třídní schůzky III. čtvrtletí
  • Pedagogická rada – III. čtvrtletí
  • Týden zdraví – projekt „Zdravé zuby“, zdravý životní styl, protidrogová prevence – projektový týden při příležitosti Světového dne zdraví, ZŠ
  • Letecký den na koštěti – akce ŠD
  • Sběr papíru - ZŠ a MŠ
  • 18. 4. Velikonoční prázdniny

  KVĚTEN

  • Zápis dětí do MŠ
  • „Pro maminky“– představení dětí MŠ k Svátku matek
  • Návštěva dětí z MŠ v ZŠ
  • Týden ekologie - projektový týden zaměřený na ochranu přírody a třídění odpadů, ZŠ, MŠ
  • Dopravní výchova – výukový program DDM Kojetín, ZŠ, MŠ
  • Dopravní soutěž – ZŠ a MŠ
  • „Školička“– odpolední setkání s předškolními dětmi v ZŠ (téma: „Co všechno už umíme“), informativní schůzka pro rodiče bud. prvňáčků
  • Fotografování tříd ZŠ a MŠ

  ČERVEN

  • Den dětí v ZŠ a MŠ – dopolední program pro děti ZŠ a MŠ
  • Pedagogická rada – II. pololetí
  • Setkání žáků s partnerskými školami v Rosicích u Brna
  • Školní výlet (exkurze)  ZŠ a MŠ
  • Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku a s předškolními dětmi MŠ
  • 28. 6.  – vysvědčení za II. pololetí