• O nás
  • Aktuálně
  • Základní škola
  • Mateřská škola
  • Akce školy
  • Dokumenty
  • Kontakt
  • Zápis do MŠ
  • Nabídka kroužků ZŠ a MŠ

    Nabídka kroužků 2017/2018

    Základní škola

    NÁZEV

    ROČNÍK

    VEDOUCÍ KROUŽKU

    Anglický jazyk hrou

    1.,2.

    Mgr. Marie Ledvinová

    Sportovní hry

    1.-5.

    Mgr. Vlastimil Botek

    Čtenářský klub

    2.-5.

    Mgr. Alena Ševelová

    Hrajeme si I

    (Klub zábavné logiky a deskových her)

    1.,2.

    Mgr. Marie Ledvinová

    Hrajeme si II

    (Klub zábavné logiky a deskových her)

    3.-5.

    Mgr. Vlastimil Botek

    Logopedie

    (ve spolupráci s klinickou logopedkou)

    dle potřeby

    Mgr. Marie Ledvinová

     

    Nepovinný předmět

    Náboženství

    1.-5.

    Mgr. Pavel Ryšavý

     

    Mateřská škola

    NÁZEV

    VEDOUCÍ KROUŽKU

    CENA

    VŠEZNÁLCI

    Kroužek organizovaný SVČ Orion Němčice.

    Do kroužku se mohou přihlásit i děti ze ZŠ.

    Bc. Eliška Bahnová

     

    400,- Kč

    na šk. rok

          Pozn.:

    Předběžně prosím vyplňte papírovou přihlášku.

    Pokud zvládente sami provést přihlášení (příp. registraci), proveďte prosím om-line přihlášení na stránkách SVČ Orion www.svcorion.cz       

    V případě potřeby na úvodní schůzce on-line přihlášky vedoucí kroužku vyplní.          

     

    Všechny kroužky organizované základní školou jsou žákům nabízeny zdarma.

    Přihlášky obdrží děti v ZŠ a MŠ.

    Zájmové kroužky budou probíhat dle počtu přihlášených zájemců.

     

                                                                                                            Mgr. Dita Červenková

                                                                                                                  ředitelka školy

     

    Týdenní rozpis zájmových kroužků a nepov. předmětů bude upřesněn.

    den hodina název kroužku vyučující