• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Zápis do MŠ
 • Matematika

  1. ročník MATEMATIKA

  ONLINE CVIČENÍ 1

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  08. Číselný obor 0–10

  Číselná řada – level 1 (3 cvičení)

  Číselná řada – level 2 (4 cvičení)

  Číselná řada – level 3 (3 cvičení)

  Číselná řada – level 4 (3 cvičení)

   

  12. Geometrie

  Tvary (4 cvičení)

   

  ONLINE CVIČENÍ 2

  http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  08. Číselný obor 0–10

  Rozklad čísla 10 (1 cvičení)

  Rozklad čísel 0 – 10 (5 cvičení)

  Porovnávání čísel (8 cvičení)

  Sčítání: příklady typu 5+5=? (5 cvičení)

  Odčítání: příklady typu 10-5=? (5 cvičení)

   

  http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-1rocnik.html

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus1_do10.htm

  8 cvičení

   

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/plusaminus6_do10.htm

  7 cvičení

   

  OPAKOVÁNÍ – videa

  http://www.matyskova-matematika.cz/2-dil/video/str-46/

   

  2. ročník MATEMATIKA

  ONLINE CVIČENÍ 1

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  02. Počítání do 100

  Zápis čísel – level 2 (5 cvičení)

  21. Geometrie

  Tvary (první 4 cvičení)

  Zaokrouhlování

  (zaokrouhlování na desítky, prvních 5 cvičení)

   

  ONLINE CVIČENÍ 2

  http://onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  02. Počítání do 100

  Rozklad čísla 100 (2 cvičení)

  Porovnávání (5 cvičení)

  03. Počítání do 100 po desítkách

  04. Počítání do 100 – level 1

  05. Počítání do 100 – level 2

  06. Počítání do 100 – level 3

   

  08. Počítání do 100 – level 5

  Příklady typu: 38+10=? (5 cvičení)

  Příklady typu: 48-10=? (5 cvičení)

   

  http://www.rysava.websnadno.cz/Matematika-2rocnik.html

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez1.htm

  3 cvičení

   

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dvojcif_do100bez4.htm

  3 cvičení

   

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/6malustenky_1.htm

  6 cvičení

   

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/4mapetimin1.htm

  2 cvičení

   

  Geometrie

  http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/usecka1.htm

  2 cvičení

   

  Opakování – videa

  http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-strana-55/

  http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-5-dil-strana-58/

   

  3. ročník MATEMATIKA

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  Můžete procvičovat násobilku a počítání do 1000:

  10. Násobení a dělení 0-10

  14. Sudá a lichá čísla

  15. Zaokrouhlování

  25. Počítání do 1 000

  26. Počítání do 1 000 po stovkách

  27. Počítání do 1 000 - level 1

  POKUD SE VÁM BUDE DAŘIT, MŮŽETE ZKOUŠET I TEŽŠÍ PŘIKLADY (level 2, level 3... :-) )

   

  A PRO ŠIKOVNÉ TŘEŤÁKY PŘIDÁVÁM JEŠTĚ JEDNU MATEMATIKU:

  TISÍC - čtení, zápis a posloupnost čísel

  Porovnávání čísel do 1 000

  Sčítání a odčítání (300+600, 900-300)

  Sčítání a odčítání (300+65, 365-65)

  Sčítání (300+6, 372+6, 378+6)

  Odčítání (306-6, 378-6, 382-6)

   

  4. ročník MATEMATIKA

  ONLINE CVIČENÍ 1

  Sčítání a odčítání do 1000 000  - cvičení 1

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  Odkazy k procvičování:

  12. Zaokrouhlování

  27. Římské číslice

  44. Písemné sčítání a odčítání do 1000 000

   

  Pamětné sčítání a odčítání nad 10 000 - cvičení 2

  1. cvičení

  2. cvičení

  3. cvičení

  4. cvičení

  5. cvičení

  (každé cvičení má 10 úrovní umístěných vpravo od nadpisu cvičení)

   

  ONLINE CVIČENÍ 2

  Počítáme se závorkami

  Pravidla: 1) nejprve počítáme závorky

                2) násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním

                3) při sčítání, odčítání, násobení či dělení začínáme vždy zleva

  Příklad: 240 – (4 x 3 + 6) =

  1)     Nejprve vypočteme závorku (násobení má zde přednost před sčítáním viz 2 pravidlo)

  4 x 3 =12 + 6 = 18

  2)     Po vypočítání závorky dopočítáme příklad (počítáme zleva): 240 - 18= 222

  Online cvičení – pořadí výpočtu

  pořadí výpočtu- lehká obtížnost

  pořadí výpočtu- těžší obtížnost

   

  5. ročník MATEMATIKA

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

  Odkazy na procvičování - část 1.

  05. Počítání přes milion

  06. Písemné dělení

  09. Zlomky(procvičit si cvičení „společný jmenovatel, čísla smíšená, porovnávání“)

  Zápis a čtení zlomků

   

  Odkazy na procvičování - část 2.

  Sčítání a odčítání zlomků – online cvičení

  sčítání a odčítání zlomků

  Pozn: Abys mohl/a zlomky sčítat či odčítat, musí mít zlomky stejný jmenovatel (spodní číslo). 

  Musíš tedy zlomky upravit tak, aby měly společný jmenovatel.

  Poté jen sečteš/odečteš čitatele a máš hotovo.