• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Canisterapie MŠ

  Canisterapie je podpora vývoje dítěte prostřednictvím psa. Tato terapie je oblíbená při práci s dětmi. Pes se během terapii stává důvěrným přítelem, kamarádem ve hře, objektem dětské lásky, ale také prostředníkem při motivaci k jiné činnosti. Canisterapie přispívá k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí sociální cítění, poznávací a citovou složku, orientaci v prostoru. Pes podněcuje ke hře a k pohybu. Zároveň má velký vliv na psychiku a přispívá k duševní rovnováze.

  I v naší mateřské škole nás navštěvuje paní se svou canisterapeutickou fenkou Stelinkou. Ve školce proběhla beseda o canisterapii, v rámci které se děti seznámily obecně s canisterapií. Měly možnost vidět ukázku výcviku psa a učily se zábavnou formou, jak se k pejskovi chovat, jak číst jeho mimiku. Dále si vyzkoušely spoustu zábavných úkolů přizpůsobených jejich věku. 
   
  Dětem bývá tento přístup předávání informací velmi blízký. Daří se nám metodou interaktivní přednášky plně upoutat jejich pozornost a poskytnout prostor i pro jejich dotazy. 
   
  Už se moc těšíme na další milou návštěvu!