• O nás
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Akce školy
 • Dokumenty
 • Kontakt
 • Zápis do MŠ
 • Český jazyk

  1. ročník ČTENÍ/PSANÍ

  DENNĚ ČTĚTE COKOLIV ZE SLABIKÁŘE!

   

  ONLINE ÚKOLY 1

  https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/530-cesky-jazyk-analyticko-synteticka-metoda

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1397

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1415

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1188

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1424

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1406

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1184

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1175

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1057

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1189

   

  http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenoch1.htm

  (5 cvičení)

  http://rysava.websnadno.cz/psani/ll1.htm

  (8 cvičení)

   

  ONLINE ÚKOLY 2

  https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/530-cesky-jazyk-analyticko-synteticka-metoda

   

  Procvičování

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1097

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1098

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1167

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1173

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1176

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1178

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1393

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1400

  https://www.skolasnadhledem.cz/game/1416

   

  OPAKOVÁNÍ – videa

  https://www.nns.cz/blog/1-trida/zahajili-jsme-online-vyuku-pro-zaky-1-rocniku/


  Čteme a píšeme F, f

  Slabikář str. 78 – 81

  Pracovní sešit str. 46

   

  http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenof1.htm

  (5 cvičení)

   

  Piš do cvičného sešitu.

  http://rysava.websnadno.cz/psani/f1.htm

  8 cvičení

  http://rysava.websnadno.cz/psani/ff1.htm

  5 cvičení

   

   

  2. ročník

  ČTENÍ:

  denně čtení textu v čítance, alespoň jednu stránku

   

  MLUVNICE:

  ONLINE CVIČENÍ 1

  Párové souhlásky – cvičení 1

  Párové souhlásky (obtížnost lehká).

   

  Párové souhlásky – cvičení 2

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

  Odkazy k procvičování:

  Párové souhlásky 2

   

  Pomůcky pro určování správné souhlásky:

  Cop B/P

  1)    Jeden cop

  2)    Dva copy

  3)    Mnoho copů

  4)    Bez copu

  5)    Případně zvolit podobné slovo - cůpek

   

  ONLINE CVIČENÍ 2

  Párové souhlásky na konci slov B/P

  Párové souhlásky na konci slov T/D

  Párové souhlásky na konci slov Ď/Ť

  Párové souhlásky na konci slov H/CH

  Párové souhlásky na konci slov V/F

  Párové souhlásky na konci slov S/Z

  Párové souhlásky na konci slov Ž/Š

  Poznámka:

  vždy udělej všechna 3 cvičení, pokud u druhého cvičení nebudeš umět pojmenovat obrázek, stačí kliknout do textového pole pod obrázkem a zmáčknout „nápověda“. S každým kliknutím se odkryje jedno písmenko.

   

  Párové souhlásky – cvičení 4

  Párové souhlásky- procvičování (prvních 8 cvičení)

   

  Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – cvičení 5

  doplňování dě, tě, ně (5 cvičení)

  doplňování bě, pě, vě, mě (5 cvičení)

   

  ONLINE CVIČENÍ 3

  Vezmi si učebnici na straně 12 a nauč se zpaměti celou abecedu ????.

  Online procvičování – abeceda

  Abeceda- procvičování(prvních 10 cvičení)

  Pozn: Ve cvičení 10 doplňuješ velká i malá písmenka,

   

  3. ročník

  ČTENÍ:

  denně čtení textu v čítance, alespoň jednu stránku

   

  MLUVNICE:

  ONLINE CVIČENÍ 1

  Vyjmenovaná slova – cvičení 1

  Vyjmenovaná slova - vybrat „vyjmenovaná slova: mix (obtížnost lehká, střední); v případě potřeby lze vybrat a procvičovat konkrétní vyjmenovaná slova (B, L, M…). Vždy je třeba zaškrtnout pole s vysvětlivkami.

  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/2211

  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-2-uroven/7980

   

  Vyjmenovaná slova – cvičení 2

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

  Odkazy k procvičování:

  03. Vyjmenovaná slova

  - PROCVIČUJTE JEDNOTLIVĚ

   

  Vyjmenovaná slova – cvičení 3

  Vyjmenovaná slova B,L,M,P,S,V,Z – procvičování

  Vyjmenovaná slova – rozhodni ANO/NE

  Slova s předponou vy/vý

   

  Vyjmenovaná slova – zábavné procvičování

  Vyjmenovaná slova mix; závod s roboty

  Vyjmenovaná slova mix; Střílečka

   

  ONLINE CVIČENÍ 2

  Podstatná jména

  Můžeme si na ně ukázat slovy ten, ta, to

  Příklad: Vrabec seděl na plotě a díval se do zahrady.

  Podstatná jména: Vrabec– řekneme si TEN vrabec; plotě– řekneme si TEN plot; zahrady– řekneme si TA zahrada.

  Online procvičování – podstatná jména

  Určování podstatných jmen - lehká obtížnost

  Určování podstatných jmen - střední obtížnost

   

  Přídavná jména

  Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí

  Odpovídají na otázky: jaký? (jaká, jaké…), který? (která, které…), čí?

  Příklad: Dědeček si půjčil tátův černý oblek na zítřejší představení.

  Přídavná jména: tátův – řekneme si „ČÍ OBLEK? tátův

     černý – řekneme si „JAKÝ OBLEK? černý

     zítřejší – řekneme si „JAKÉ PŘEDSTAVENÍ? zítřejší

  Online procvičování – přídavná jména

  Určování přídavných jmen- lehká obtížnost

  Určování přídavných jmen- střední obtížnost

   

  4. ročník

  Úkoly na týden 23.3.- 27.3.

  Český jazyk pro 4. ročník    

  Kapitola 03 Podstatná jména-rod střední                                  

  Kapitola 04 Podstatná jména-rod ženský                                        

  Kapitola 05 Podstatná jména-rod mužský

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodstredni_rodcislopadvzor1.htm

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodzensky_rodcislopadvzor2.htm

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodmuzsky_rodcislopadvzor3.htm

   

  Úkoly na týden 30.3.- 3.4.

  https://www.umimecesky.cz/cviceni-podstatna-jmena-vzory-mix (SKLÁDÁNÍ PEXESA, HLEDÁŠ PODSTATNÉ JMÉNO A K NĚMU SPRÁVNÝ VZOR)

  OPAKOVÁNÍ PRAVIDEL  PSANÍ i/í/y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN:

  https://www.umimecesky.cz/cviceni-y-i-koncovky

  PSANÍ i/í/y V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN:

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+st%C5%99edn%C3%AD#selid

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=04.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+%C5%BEensk%C3%BD#selid

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

  https://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/koncovky-podstatnych-jmen

   

  5. ročník

  Úkoly na týden 23.3.- 27.3.

  Český jazyk pro 5. ročník

  Kapitola 02 Přídavná jména, skloňování (5 cvičení):

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_druh1.htm (BUDEŠ URČOVAT SPRÁVNĚ DRUH PŘÍDAVNÉHO JMÉNA: tvrdá X měkká X přivlastňovací)

  BUDEŠ DOPLŇOVAT SPRÁVNÉ KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN:

   http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_tvrda1.htm (2 cvičení)

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_mekka1.htm (2 cvičení)

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_privlastnovaci1.htm (2 cvičení)

   

  Úkoly na týden 30.3.- 3.4.

  SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN, DOPLŇOVÁNÍ i/í,y/ý v koncovkách:

  https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na&topic=01.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD+%281%29#selid  (5 cvičení)

  http://skolicka6.sweb.cz/PRIDAVNA%20JMENA/PRIDAVNAJMENA1.htm (5 cvičení)

  DOPLŇOVAČKY:

  https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-pridavnych-jmen-jarni-mlady

  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-sklonovani-pridavnych-jmen-2-uroven/3384

  https://www.umimecesky.cz/diktat-koncovky-pridavnych-jmen-i-y-2-uroven/86

  STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (budeš tvořit 1. stupeň, 2. stupeň, 3. stupeň přídavných jmen):

  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/pridavna_jmena_stupnovani1.htm (2 cvičení)